Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Výsledek technického účtu k životnímu pojištění (1. - 12.)
  2 1. Zasloužené pojistné, očištěné od zajištění
  3 1.1. Předepsané pojistné, očištěné od zajištění
  4 1.1.1. Předepsané hrubé pojistné
  5 1.1.2. Pojistné postoupené zajišťovatelům
  6 1.2. Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, očištěné od zajištění
  7 1.2.1. Změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné
  8 1.2.2. Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné, podíl zajišťovatelů
  9 2. Výnosy z investic
  10 2.1. Výnosy z podílů
  11 2.2. Výnosy z ostatních investic
  12 2.2.1. Výnosy z pozemků a staveb (nemovitosti)
  13 2.2.2. Výnosy z ostatních investic (mimo nemovitostí)
  14 2.3. Změny hodnoty investic - výnosy
  15 2.4. Výnosy z realizace investic
  16 3. Přírůstky hodnoty investic
  17 4. Ostatní technické výnosy, očištěné od zajištění
  18 5. Náklady na pojistná plnění včetně změny TR, očištěné od zajištění
  19 5.1. Náklady na pojistná plnění, očištěné od zajištění
  20 5.1.1. Hrubá výše nákladů na pojistná plnění
  21 5.1.2. Náklady na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů
  22 5.2. Změna stavu rezervy na pojistná plnění, očištěné od zajištění
  23 5.2.1. Změna stavu hrubé výše rezervy na pojistná plnění
  24 5.2.2. Změna stavu rezervy na pojistná plnění, podíl zajišťovatelů
  25 6. Změny stavu ostatních technických rezerv, očištěné od zajištění
  26 6.1. Změna stavu rezervy na životní pojištění, očištěná od zajištění
  27 6.1.1. Změna stavu hrubé výše rezervy životní pojištění
  28 6.1.2. Změna stavu rezervy na životní pojištění, podíl zajišťovatelů
  29 6.2. Změna stavu ostatních technických rezerv (mimo rezervy ŽP), očištěné od zajištění
  30 7. Bonusy a slevy, očištěné od zajištění
  31 8. Čistá výše provozních nákladů
  32 8.1. Pořizovací náklady na pojistné smlouvy
  33 8.2. Změna stavu časově rozlišených pořizovacích nákladů
  34 8.3. Správní režie
  35 8.4. Provize od zajišťovatelů a podíly na ziscích
  36 9. Náklady na investice
  37 9.1. Náklady na správu investic, včetně úroků
  38 9.2. Změna hodnoty investic - náklady
  39 9.3. Náklady spojené s realizací investic
  40 10. Úbytky hodnoty investic
  41 11. Ostatní technické náklady, očištěné od zajištění
  42 12. Převod výnosů z investic na netechnický účet

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru