Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Rizikové expozice celkem
  2  z toho: OCP dle čl. 95 (2) a čl. 98 CRR
  3  z toho: OCP dle čl. 96 (2) a čl. 98 CRR
  4 1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem
  5 1.1. Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic
  6 1.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám
  7 1.1.2. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům
  8 1.1.3. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru
  9 1.1.4. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám
  10 1.1.5. Expozice vůči mezinárodním organizacím
  11 1.1.6. Expozice vůči institucím
  12 1.1.7. Expozice vůči podnikům
  13 1.1.8. Expozice vůči retailu
  14 1.1.9. Expozice zajištěné nemovitostmi
  15 1.1.10. Expozice v selhání
  16 1.1.11. Vysoce rizikové expozice
  17 1.1.12. Expozice v krytých dluhopisech
  18 1.1.13. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením
  19 1.1.14. Nástroje kolektivního investování
  20 1.1.15. Akcie
  21 1.1.16. Ostatní expozice
  22 1.2. Sekuritizované expozice STA
  23 2. Vypořádací riziko
  24 3. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem
  25 4. Rizikové expozice pro operační riziko celkem
  26 5. Dodatečné rizikové expozice z důvodu uplatňování režijních nákladů
  27 6. Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem
  28 7. Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem
  29 8. Ostatní rizikové expozice

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru