Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Závazky a vlastní kapitál celkem
  2 1. Závazky celkem
  3 1.1. Finanční závazky k obchodování
  4 1.1.1. Deriváty k obchodování
  5 1.1.2. Závazky z krátkých prodejů
  6 1.1.3. Vklady k obchodování
  7 1.1.4. Emitované dluhové CP k obchodování
  8 1.1.5. Ostatní finanční závazky k obchodování
  9 1.2. Finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
  10 1.2.1. Vklady v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
  11 1.2.2. Emitované dluhové CP v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
  12 1.2.3. Ostatní finanční závazky v reálné hodnotě vykázané do zisku nebo ztráty
  13 1.3. Finanční závazky v naběhlé hodnotě
  14 1.3.1. Vklady v naběhlé hodnotě
  15 1.3.2. Emitované dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě
  16 1.3.3. Ostatní finanční závazky v naběhlé hodnotě
  17 1.4. Zajišťovací deriváty
  18 1.5. Záporné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů
  19 1.6. Rezervy
  20 1.7. Daňové závazky
  21 1.8. Základní kapitál splatný na požádání
  22 1.9. Ostatní závazky
  23 1.10. Závazky spojené s vyřazovanými skupinami určenými k prodeji
  24 2. Vlastní kapitál celkem
  25 2.1. Základní kapitál
  26 2.2. Emisní ážio
  27 2.3. Vydané kapitálové nástroje jiné než základní kapitál
  28 2.4. Ostatní vlastní kapitál
  29 2.5. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)
  30 2.6. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období
  31 2.7. Rozdíly z ocenění
  32 2.8. Rezervní fondy
  33 2.9. (-) Vlastní akcie
  34 2.10. Zisk nebo ztráta za běžné účetní období

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru