Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Finanční umístění celkem
  2 1. Dluhové cenné papíry
  3 1.1. Dluhopisy vydané členským státem nebo jeho centrální bankou
  4 1.2. Kotované dluhopisy vydané bankami členských států
  5 1.3. Nekotované dluhopisy vydané bankami členských států
  6 1.4. Kótované dluhopisy vydané obchodními společnostmi
  7 1.5. Pokladniční poukázky
  8 1.6. Kótované komunální dluhopisy
  9 1.7. Hypoteční zástavní listy
  10 1.8. Dluhopisy vydané EIB, ECB, EBRD nebo IBRD
  11 1.9. Nekótované akcie a jiné CP obdobné akciím a dluhové CP (dluhové)
  12 1.10. Zahraniční CP, obchodované na regulovaném trhu členských států OECD (dluhové)
  13 2. Majetkové cenné papíry
  14 2.1. Kótované akcie
  15 2.2. CP vydané fondem kolektivního investování splňující požadavky práva ES
  16 2.3. CP vydané fondem kolektivního investování nesplňující požadavky práva ES
  17 2.4. Nekótované akcie a jiné CP obdobné akciím a dluhové CP
  18 2.5. Zahraniční CP, obchodované na regulovaném trhu členských států OECD
  19 3. Půjčky, úvěry a jiné pohledávky
  20 4. Ostatní pohledávky
  21 5. Směnky
  22 6. Nemovitosti
  23 7. Vklady a vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem
  24 8. Předměty a díla umělecké kulturní hodnoty
  25 9. Pohledávky za zajišťovnami
  26 10. Deriváty
  27 11. Ostatní finanční umístění

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru