Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Rizikové expozice celkem
  2 1. Rizikově vážené expozice pro úvěrové riziko při STA celkem
  3 1.1. Rizikově vážené expozice při STA bez sekuritizovaných expozic
  4 1.1.1. Expozice vůči centrálním vládám a centrálním bankám
  5 1.1.2. Expozice vůči regionálním vládám a místním orgánům
  6 1.1.3. Expozice vůči subjektům veřejného sektoru
  7 1.1.4. Expozice vůči mezinárodním rozvojovým bankám
  8 1.1.5. Expozice vůči mezinárodním organizacím
  9 1.1.6. Expozice vůči institucím
  10 1.1.7. Expozice vůči podnikům
  11 1.1.8. Expozice vůči retailu
  12 1.1.9. Expozice zajištěné nemovitostmi
  13 1.1.10. Expozice v selhání
  14 1.1.11. Vysoce rizikové expozice
  15 1.1.12. Expozice v krytých dluhopisech
  16 1.1.13. Expozice vůči institucím a podnikům s krátkodobým úvěrovým hodnocením
  17 1.1.14. Nástroje kolektivního investování
  18 1.1.15. Akcie
  19 1.1.16. Ostatní expozice
  20 1.2. Sekuritizované expozice STA
  21 2. Rizikové expozice pro poziční riziko, měnové a komoditní riziko celkem
  22 3. Rizikové expozice pro operační riziko celkem
  23 4. Rizikové expozice pro úpravy ocenění o úvěrové riziko celkem
  24 5. Rizikové expozice související s velkými expozicemi v obchodním portfoliu celkem
  25 6. Ostatní rizikové expozice

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru