Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Kapitál
  2 1. Tier 1 (T1) kapitál
  3 1.1. Kmenový tier 1 (CET1) kapitál
  4 1.1.1. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál
  5 1.1.1.1. Splacené CET1 nástroje
  6 1.1.1.2. Emisní ážio
  7 1.1.1.3. (-) Nabyté vlastní CET1 nástroje
  8 1.1.1.4. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních CET1 nástrojů
  9 1.1.2. Nerozdělený zisk / neuhrazená ztráta
  10 1.1.3. Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření (OCI)
  11 1.1.4. Ostatní rezervní fondy
  12 1.1.5. Rezervní fond na všeobecná bankovní rizika
  13 1.1.6. Nástroje použitelné pro CET1 kapitál po přechodnou dobu
  14 1.1.7. Menšinové podíly zahrnuté do CET1 kapitálu
  15 1.1.8. Přechodně uznávané menšinové podíly
  16 1.1.9. Úpravy CET1 kapitálu z důvodu použití obezřetnostních filtrů
  17 1.1.10. (-) Goodwill
  18 1.1.11. (-) Jiná nehmotná aktiva
  19 1.1.12. (-) Odložené daňové pohledávky závislé na budoucím zisku nevyplývající z přechodných rozdílů snížené o související daňové závazky
  20 1.1.13. (-) Nedostatek úprav o úvěrové riziko k očekávaným ztrátám při IRB
  21 1.1.14. (-) Ostatní odčitatelné položky od CET1 kapitálu
  22 1.1.15. Ostatní přechodné úpravy CET1 kapitálu
  23 1.1.16. (-) Dodatečné odpočty od CET1 kapitálu podle čl. 3 CRR
  24 1.1.17. Ostatní nástroje CET1 kapitálu a ostatní odpočty od CET1 kapitálu
  25 1.2. Vedlejší tier 1 (AT1) kapitál
  26 1.2.1. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál
  27 1.2.2. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu
  28 1.2.3. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál vydané dceřinými podniky
  29 1.2.4. Nástroje použitelné pro AT1 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky
  30 1.2.5. Ostatní přechodné úpravy AT1 kapitálu
  31 1.2.6. Převýšení odpočtu od položek AT1 kapitálu (odečtených v CET1)
  32 1.2.7. (-) Dodatečné odpočty od AT1 kapitálu podle čl. 3 CRR
  33 1.2.8. Ostatní nástroje AT1 kapitálu a ostatní odpočty od AT1 kapitálu
  34 2. Tier 2 (T2) kapitál
  35 2.1. Nástroje a podřízený dluh použitelné jako T2 kapitál
  36 2.1.1. Splacené T2 nástroje a podřízený dluh
  37 2.1.2. Emisní ážio
  38 2.1.3. (-) Nabyté vlastní T2 nástroje a podřízený dluh
  39 2.1.4. (-) Skutečné nebo podmíněné závazky k nákupu vlastních T2 nástrojů
  40 2.2. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu
  41 2.3. Nástroje použitelné pro T2 kapitál vydané dceřinými podniky
  42 2.4. Nástroje použitelné pro T2 kapitál po přechodnou dobu vydané dceřinými podniky
  43 2.5. Přebytek krytí očekávaných ztrát při přístupu IRB
  44 2.6. Obecné úpravy úvěrového rizika při přístupu STA
  45 2.7. Ostatní přechodné úpravy T2 kapitálu
  46 2.8. Převýšení odpočtu od položek T2 kapitálu (odečtených v AT1)
  47 2.9. (-) Dodatečné odpočty od T2 kapitálu podle čl. 3 CRR
  48 2.10. Ostatní nástroje T2 kapitálu a ostatní odpočty od T2 kapitálu

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru