Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Aktiva celkem
  2 1. Pokladní hotovost, hotovost u centrálních bank a ostatní vklady splatné na požádání
  3 2. Finanční aktiva k obchodování
  4 2.1. Deriváty k obchodování
  5 2.2. Kapitálové nástroje k obchodování
  6 2.3. Dluhové cenné papíry k obchodování
  7 2.4. Úvěry a pohledávky k obchodování
  8 3. Finanční aktiva jiná než k obchodování povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty
  9 3.1. Kapitálové nástroje povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty
  10 3.2. Dluhové cenné papíry povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty
  11 3.3. Úvěry a pohledávky povinně v RH vykázané do zisku nebo ztráty
  12 4. Finanční aktiva v RH vykázané do zisku nebo ztráty
  13 4.1. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do zisku nebo ztráty
  14 4.2. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do zisku nebo ztráty
  15 5. Finanční aktiva v RH vykázané do OCI
  16 5.1. Kapitálové nástroje v RH vykázané do OCI
  17 5.2. Dluhové cenné papíry v RH vykázané do OCI
  18 5.3. Úvěry a pohledávky v RH vykázané do OCI
  19 6. Finanční aktiva v naběhlé hodnotě
  20 6.1. Dluhové cenné papíry v naběhlé hodnotě
  21 6.2. Úvěry a pohledávky v naběhlé hodnotě
  22 7. Zajišťovací deriváty
  23 8. Kladné změny reálné hodnoty portfolia zajišťovaných nástrojů
  24 9. Účasti v dceřiných, společných a přidružených podnicích
  25 10. Hmotný majetek
  26 11. Nehmotný majetek
  27 12. Daňové pohledávky
  28 13. Ostatní aktiva
  29 14. Neoběžná aktiva a vyřazované skupiny určené k prodeji

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru