Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Zisk z finanční činnosti (1. až 8.)
  2 1. Výnosy z úroků a podobné výnosy
  3 1.1. Úroky z dluhových cenných papírů
  4 1.2. Výnosy z ostatních aktiv
  5 2. Náklady na úroky a podobné náklady
  6 3. Výnosy z akcií a podílů
  7 3.1. Výnosy z akcií a podílů z účastí s podstatným a rozhodujícím vlivem
  8 3.2. Ostatní výnosy z akcií a podílů
  9 4. Výnosy z poplatků a provizí
  10 4.1. Úplata penzijní společnosti
  11 4.1.1. Úplata za obhospodařování majetku fondu
  12 4.1.2. Úplata za zhodnocení majetku fondu
  13 4.2. Poplatky od účastníků
  14 4.2.1. Poplatky za změnu strategie spoření
  15 4.2.2. Poplatky za převod prostředků k jiné penzijní společnosti
  16 4.2.3. Ostatní poplatky
  17 5. Náklady na poplatky a provize
  18 5.1. Odměna depozitáři
  19 5.2. Odměna za správu portfolia
  20 5.3. Odměny za zprostředkování
  21 5.4. Poplatky hrazené bance
  22 5.5. Poplatky za vypořádání obchodů s investičními nástroji a obchodníkům s CP
  23 5.6. Ostatní náklady na poplatky a provize
  24 6. Zisk nebo ztráta z finančních operací
  25 7. Ostatní provozní výnosy
  26 8. Ostatní provozní náklady
  27 9. Správní náklady
  28 9.1. Náklady na zaměstnance
  29 9.2. Ostatní správní náklady
  30 9.2.1. Náklady na propagaci a reklamu
  31 9.2.2. Jiné náklady na podporu prodeje
  32 9.2.3. Nájemné
  33 9.2.4. Náklady na informační technologie
  34 9.2.5. Náklady na audit
  35 9.2.6. Náklady na poradenství
  36 9.2.7. Náklady na outsourcing
  37 9.2.8. Jiné správní náklady
  38 10. Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku
  39 11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a OP k dlouhodobému hmotnému a nehmotnému majetku
  40 11.1. Odpisy hmotného majetku
  41 11.2. Tvorba a použití rezerv a opravných položek k hmotnému majetku
  42 11.3. Odpisy nehmotného majetku
  43 11.4. Tvorba a použití rezerv a opravných položek k nehmotnému majetku
  44 12. Rozpuštění OP a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z již odepsaných pohledávek
  45 13. Odpisy, tvorba a použití OP a rezerv k pohledávkám a zárukám
  46 14. Rozpuštění OP k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem
  47 15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a použití OP
  48 16. Rozpuštění ostatních rezerv včetně rezerv na penze
  49 17. Tvorba a použití ostatních rezerv včetně rezerv na penze
  50 18. Podíl na ziscích nebo ztrátách s rozhodujícím nebo podstatným vlivem
  51 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním (1. až 18.)
  52 19. Mimořádné výnosy
  53 20. Mimořádné náklady
  54 Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním (19. a 20.)
  55 21. Daň z příjmů
  56 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění (1. až 21.)

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru