Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Závazky a vlastní kapitál celkem (1. až 15.)
  2 Závazky celkem (1. až 6.)
  3 1. Závazky vůči bankám
  4 1.1. Závazky vůči bankám splatné na požádání
  5 1.2. Ostatní závazky vůči bankám
  6 2. Závazky vůči nebankovním subjektům
  7 2.1. Závazky vůči nebankovním subjektům splatné na požádání
  8 2.2. Ostatní závazky vůči nebankovním subjektům
  9 3. Ostatní pasiva
  10 4. Výnosy a výdaje příštích období
  11 5. Rezervy
  12 5.1. Rezervy na důchody a podobné závazky
  13 5.2. Rezervy na daně
  14 5.3. Ostatní rezervy
  15 6. Podřízené závazky
  16 Vlastní kapitál celkem (7. až 15.)
  17 7. Základní kapitál
  18 7.1. Splacený základní kapitál
  19 8. Vlastní akcie
  20 9. Emisní ážio
  21 10. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku
  22 10.1. Povinné rezervní fondy a rizikové fondy
  23 10.2. Ostatní rezervní fondy
  24 10.3. Ostatní fondy ze zisku
  25 11. Rezervní fond na nové ocenění
  26 12. Kapitálové fondy
  27 13. Oceňovací rozdíly
  28 13.1. Oceňovací rozdíly z majetku a závazků
  29 13.2. Oceňovací rozdíly ze zajišťovacích derivátů
  30 13.3. Oceňovací rozdíly z přepočtu účastí
  31 13.4. Ostatní oceňovací rozdíly
  32 14. Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta z předchozích období
  33 15. Zisk (ztráta) za účetní období

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru