Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Aktiva celkem
  2 1. Pokladní hotovost
  3 2. Pohledávky za bankami
  4 2.1. Pohledávky za bankami splatné na požádání
  5 2.2. Ostatní pohledávky za bankami
  6 3. Pohledávky za nebankovními subjekty
  7 3.1. Pohledávky za nebankovními subjekty splatné na požádání
  8 3.2. Ostatní pohledávky za nebankovními subjekty
  9 4. Dluhové cenné papíry
  10 4.1. Dluhové CP vydané vládními institucemi
  11 4.2. Dluhové CP vydané ostatními osobami
  12 5. Akcie, podílové listy a ostatní podíly
  13 5.1. Akcie
  14 5.2. Podílové listy
  15 5.3. Ostatní podíly
  16 6. Účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem
  17 7. Dlouhodobý nehmotný majetek
  18 7.1. Zřizovací výdaje
  19 7.2. Goodwill
  20 7.3. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
  21 8. Dlouhodobý hmotný majetek
  22 8.1. Pozemky a budovy pro provozní činnost
  23 8.2. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
  24 9. Ostatní aktiva
  25 10. Pohledávky za upsaný základní kapitál
  26 11. Náklady a příjmy příštích období

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru