Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 1 - Běžný účet - saldo
  2 1 - Běžný účet - příjmy
  3 1 - Běžný účet - výdaje
  4 1.1 - Zboží a služby - saldo
  5 1.1 - Zboží a služby - vývoz
  6 1.1 - Zboží a služby - dovoz
  7 1.2 - Prvotní důchody - saldo
  8 1.2 - Prvotní důchody - příjmy
  9 1.2 - Prvotní důchody - výdaje
  10 1.3 - Druhotné důchody - saldo
  11 1.3 - Druhotné důchody - příjmy
  12 1.3 - Druhotné důchody - výdaje
  13 2 - Kapitálový účet - saldo
  14 2 - Kapitálový účet - příjmy
  15 2 - Kapitálový účet - výdaje
  16 3 - Finanční účet - saldo
  17 3 - Finanční účet - aktiva
  18 3 - Finanční účet - pasiva
  19 3.1 - Přímé investice - saldo
  20 3.1 - Přímé investice - aktiva
  21 3.1 - Přímé investice - pasiva
  22 3.2 - Portfoliové investice - saldo
  23 3.2 - Portfoliové investice - aktiva
  24 3.2 - Portfoliové investice - pasiva
  25 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - saldo
  26 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - aktiva
  27 3.3 - Finanční deriváty (jiné než rezervy) a zaměstnanecké opce na akcie - pasiva
  28 3.4 - Ostatní investice - saldo
  29 3.4 - Ostatní investice - aktiva
  30 3.4 - Ostatní investice - pasiva
  31 3.5 - Rezervní aktiva - saldo
  32 3.5 - Rezervní aktiva - aktiva
  33 3.5 - Rezervní aktiva - pasiva
  34 4.3 - Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo běžného a kapitálového účtu
  35 4.4 - FÚ-Čisté půjčky (+) / čisté výpůjčky (-) - saldo finančního účtu
  36 4.5 - Čisté chyby a opomenutí - saldo

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru