Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Aktualita
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1  Aktiva - celkem
  2  Pokladna a vklady
  3  Poskytnuté krátkodobé půjčky
  4  Poskytnuté krátkodobé půjčky - rezidenti
  5  Poskytnuté dlouhodobé půjčky
  6  Poskytnuté dlouhodobé půjčky - rezidenti
  7  Držené dluhopisy - celkem
  8  Držené dluhopisy - rezidenti
  9  Držené majetkové cenné papíry a účasti - celkem
  10  Držené majetkové cenné papíry a účasti - rezidenti
  11  Nefinanční aktiva
  12  Ostatní aktiva
  13  Pasiva - celkem
  14  Přijaté krátkodobé půjčky - celkem
  15  Přijaté krátkodobé půjčky - rezidenti
  16  Přijaté dlouhodobé půjčky - celkem
  17  Přijaté dlouhodobé půjčky - rezidenti
  18  Emitované dluhopisy - celkem
  19  Emitované dluhopisy - rezidenti
  20  Vlastní kapitál
  21  Ostatní pasiva

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2022, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru