Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 1300000 - Vládní instituce
  2 1311000 - Ústřední vládní instituce
  3 1311600 - Ústřední vládní instituce bez státních a veřejných fondů
  4 1311700 - Státní fondy
  5 1311800 - Veřejné fondy
  6 1312000 - Národní vládní instituce
  7 1312600 - Národní vládní instituce bez veřejných fondů
  8 1312700 - Veřejné fondy
  9 1313000 - Místní vládní fondy
  10 1313600 - Místní vládní instituce bez veřejných fondů
  11 1313700 - Veřejné fondy
  12 1314000 - Fondy sociálního zabezpečení
  13 1314600 - Fondy sociálního zabezpečení bez zdravotních pojišťoven
  14 1314700 - Zdravotní pojišťovny
  15 1400000 - Domácnosti
  16 Domácnosti - živnosti (rezidenti)
  17 Domácnosti - obyvatelstvo (rezidenti)
  18 1500000 - Neziskové instituce sloužící domácnostem
  19 1900000 - Ostatní instituce
  20 2000000 - Nerezidenti
  21 2001000 - Nefinanční podniky (nerezidenti)
  22 2002000 - Finanční instituce (nerezidenti)
  23 2002100 - Centrální banka (nerezidenti)
  24 Obchodní banky (nerezidenti)
  25 Fin.instituce bez bank, pojišť. spol. a penz. fondů (nerezidenti)
  26 2002500 - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy (nerezidenti)
  27 2003000 - Vládní instituce (nerezidenti)
  28 2003110 - Ústřední vládní instituce (nerezidenti)
  29 2003120 - Národní vládní instituce (nerezidenti)
  30 2003130 - Místní vládní instituce (nerezidenti)
  31 2003140 - Fondy sociálního zabezpečení (nerezidenti)
  32 2004000 - Domácnosti (nerezidenti)
  33 Domácnosti - živnosti (nerezidenti)
  34 Domácnosti - obyvatelstvo (nerezidenti)
  35 2005000 - Neziskové instituce sloužící domácnostem (nerezidenti)
  36 2009000 - Ostatní instituce (nerezidenti)
  37 Veřejné (státní) vlastnictví
  38 Soukromé vč. družst. Vlastnictví
  39 Podniky pod zahr. Kontrolou

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru