Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Daňové příjmy - DzP PO
  2 Daňové příjmy - DzP FO
  3 Daňové příjmy - DPH
  4 Daňové příjmy - SD
  5 Daňové příjmy - Pojistné na SZ
  6 Daňové příjmy - majetkové daně
  7 Daňové příjmy - cla
  8 Daňové příjmy - správní poplatky
  9 Daňové příjmy - ostatní daňové příjmy
  10 Nedaňové příjmy - příjmy z úroků
  11 Nedaňové příjmy - přijaté splátky půjček
  12 Nedaňové příjmy - kapitálové příjmy
  13 Nedaňové příjmy - přijaté transfery/dotace
  14 Běžné výdaje - neinvestiční nákupy
  15 Běžné výdaje - výdaje na platy
  16 Běžné výdaje - transfery podnikům
  17 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí
  18 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí - Neinv. transfery fondům soc. a veřejného zdrav. poj.
  19 Běžné výdaje - transfery veřejným rozpočtům - ústředí - Neinvestiční transfery státním fondům
  20 Běžné výdaje - trasnfery veřejným rozpočtům - místní
  21 Běžné výdaje - transfery přispěvkovým organizacím
  22 Běžné výdaje - sociální dávky celkem
  23 Běžné výdaje - důchody
  24 Běžné výdaje - podpora v nezaměstnanosti
  25 Běžné výdaje - ostatní sociální dávky
  26 Běžné výdaje - státní sociální podpora
  27 Běžné výdaje - odvody do rozpočtu EU
  28 Běžné výdaje - státní dluh
  29 Kapitálové výdaje - investiční nákupy
  30 Kapitálové výdaje - trasfery podnikům
  31 Kapitálové výdaje - transfery veřejným rozpočtům
  32 Kapitálové výdaje - transfery příspěvkovým organizacím

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru