Výběr dat

Parametry výběru dat
 • Od:  Do:  Periodicita: Řadit: Des. místa:

Výstupní formát
  • prohlížeč
  • excel
  • txt
  • verze pro tisk
  • graf
Výběr ukazatelů sestavy
 • Číslo uk. Název ukazatele
  1 Rezidenti a Nerezidenti celkem
  2 1000000 - Rezidenti
  3 1100000 - Nefinanční podniky
  4 1100100 - Nefinanční podniky veřejné
  5 1100200 - Nefinanční podniky soukromé národní
  6 1100300 - Nefinanční podniky soukromé pod zahraniční kontrolou
  7 1200000 - Finanční instituce
  8 1210000 - Centrální banka
  9 1220000 - Ostatní měnově finanční instituce
  10 1220100 - Ostatní měnově finanční instituce veřejné
  11 1221100 - Banky veřejné
  12 1222100 - Jiné měnově finanční instituce veřejné
  13 1220200 - Ostatní měnově finanční instituce soukromé národní
  14 1221200 - Banky soukromé národní
  15 1222200 - Spořitelní a úvěrní družstva soukromá národní
  16 1223200 - Fondy peněžního trhu soukromé národní
  17 1224200 - Jiné měnově finanční instituce soukromé národní
  18 1220300 - Ostatní měnově finanční instituce soukromé pod zahr. kontr.
  19 1221300 - Banky soukromé pod zahraniční kontrolou
  20 1222300 - Spořitelní a úvěrní družstva soukromá pod zahr. Kontrolou
  21 1223300 - Fondy peněžního trhu pod zahraniční kontrolou
  22 1224300 - Jiné měnově finanční instituce pod zahraniční kontrolou
  23 1230000 - Ostatní finanč. zprostř. (bez pojišť. spol. a penzij. fondů)
  24 1230100 - Ostatní finační zprostředkovatelé veřejní
  25 1230200 - Ostatní finanční zprostředkovatelé soukromí národní
  26 1231200 - Investiční fondy soukromé národní
  27 1232200 - Investiční společnosti soukromé národní
  28 1233200 - Ostatní fin. zprostřed.soukr. národní bez inv. spol. a fondů
  29 1230300 - Ostatní finanční zprostřed. soukromí pod zahr. Kontrolou
  30 1231300 - Investiční fondy pod zahraniční kontrolou
  31 1232300 - Investiční společnosti pod zahraniční kontrolou
  32 1233300 - Ostat. fin. zprostř. pod zahr. kontr. bez inv. spol. a fondů
  33 1240000 - Pomocné finanční instituce
  34 1240100 - Pomocné finanční instituce veřejné
  35 1240200 - Pomocné finanční instituce soukromé národní
  36 1240300 - Pomocné finanční instituce soukr. pod zahraniční kontrolou
  37 1250000 - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy
  38 1250100 - Pojišťovací společnosti a penzijní fondy veřejné
  39 1250200 - Pojišťovací společnosti a penzij. fondy soukromé národní
  40 1250300 - Pojišťovací spol. a penzij. fondy soukromé pod zahr. kontr.

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru