Probíhá výpočet statistiky ...

Nejsledovanější data

Za poslední měsíc: (04.07.2021 - 04.08.2021 )
Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (5633 x )
Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. EUR (4427 x )
Aktiva (v tis. Kč) (4244 x )
Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna) (4244 x )
Aktiva (v tis. Kč) (4243 x )
OCP celkem (v tis. Kč) (4242 x )
Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů [%] (4235 x )
Fondy celkem (v tis. Kč) (4224 x )
Aktiva (v tis. Kč) (4212 x )
Objemy pro B1.1.4: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (3653 x )

Celkově
Tabulka A12: Rozvaha České národní banky - pasiva (195184 x )
Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK (130874 x )
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (130808 x )
Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM (130784 x )
Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM (130780 x )
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (130755 x )
Položky Finančního účtu v mil. CZK (130745 x )
C.2 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva (130742 x )
Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč) (130737 x )
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (130737 x )

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru