Probíhá výpočet statistiky ...

Nejsledovanější data

Za poslední měsíc: (04.03.2020 - 04.04.2020 )
Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (5571 x )
Banky celkem (4058 x )
Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. USD (3784 x )
Objemy pro B1.1.4: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (3629 x )
Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. EUR (3499 x )
%, meziroční změny, měsíční data (3425 x )
Objemy pro B1.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (3069 x )
Vývoj reálného efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční (3004 x )
Index nominálního efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční (3004 x )
Tabulka A12: Rozvaha České národní banky - pasiva (2895 x )

Celkově
Tabulka A12: Rozvaha České národní banky - pasiva (150000 x )
Klientské úvěry podle sektorového hlediska (cizí měna) (99725 x )
Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM (99718 x )
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (99718 x )
Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč+cizí měna) (99713 x )
Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM (99710 x )
Tabulka A75: Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky (99710 x )
Položky Finančního účtu v mil. CZK (99708 x )
Platební bilance v mil. CZK (99705 x )
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (99704 x )

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2020, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru