Probíhá výpočet statistiky ...

Nejsledovanější data

Za poslední měsíc: (08.11.2019 - 08.12.2019 )
%, meziroční změny, měsíční data (3466 x )
Banky celkem (3463 x )
Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (2786 x )
Položky Prvotních důchodů v mil. EUR (2737 x )
Tabulka A12: Rozvaha České národní banky - pasiva (2731 x )
Tabulka B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%) (2555 x )
Objemy pro B1.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (2486 x )
OCP celkem (v tis. Kč) (2170 x )
Fondy celkem (v tis. Kč) (2168 x )
Aktiva (v tis. Kč) (2161 x )

Celkově
Tabulka A12: Rozvaha České národní banky - pasiva (139017 x )
C.2 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva (91142 x )
Tabulka A75: Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky (91142 x )
Klientské úvěry podle sektorového hlediska (cizí měna) (91141 x )
MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč) (91137 x )
I. Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (91136 x )
Platební bilance v mil. CZK (91136 x )
Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM (91135 x )
Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč) (91135 x )
Položky Finančního účtu v mil. CZK (91134 x )

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2019, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru