Probíhá výpočet statistiky ...

Nejsledovanější data

Za poslední měsíc: (01.11.2020 - 01.12.2020 )
Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (5138 x )
Aktiva (v tis. Kč) (4309 x )
OCP celkem (v tis. Kč) (4299 x )
Fondy celkem (v tis. Kč) (4296 x )
Aktiva (v tis. Kč) (4291 x )
Aktiva (v tis. Kč) (4276 x )
Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. EUR (4258 x )
Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna) (4236 x )
Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů [%] (4156 x )
Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. CZK (4023 x )

Celkově
Tabulka A12: Rozvaha České národní banky - pasiva (171959 x )
Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK (115716 x )
Položky Finančního účtu v mil. EUR (115700 x )
Položky Finančního účtu v mil. USD (115690 x )
Položky Finančního účtu v mil. CZK (115689 x )
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (115682 x )
Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč) (115669 x )
Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč) (115669 x )
Tabulka A44: Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (stavy) (115667 x )
Tabulka A54: Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (stavy) (115667 x )

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2020, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru