Probíhá výpočet statistiky ...

Nejsledovanější data

Za poslední měsíc: (28.12.2019 - 28.01.2020 )
I. Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (12237 x )
Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (5635 x )
Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. USD (3846 x )
Banky celkem (3744 x )
%, meziroční změny, měsíční data (3681 x )
Objemy pro B1.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (3086 x )
Tabulka A12: Rozvaha České národní banky - pasiva (2899 x )
Tabulka B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%) (2855 x )
Objemy pro B1.1.1: Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR - nové obchody (2739 x )
Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK (2713 x )

Celkově
Tabulka A12: Rozvaha České národní banky - pasiva (143760 x )
Klientské úvěry podle sektorového hlediska (cizí měna) (94828 x )
Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM (94825 x )
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (94823 x )
Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč+cizí měna) (94819 x )
Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM (94816 x )
Tabulka A75: Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky (94816 x )
Položky Finančního účtu v mil. CZK (94812 x )
Platební bilance v mil. CZK (94811 x )
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (94810 x )

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2020, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru