Probíhá výpočet statistiky ...

Nejsledovanější data

Za poslední měsíc: (27.09.2021 - 27.10.2021 )
Stav devizových rezerv (11826 x )
Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (5186 x )
Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. EUR (4291 x )
Aktiva (v tis. Kč) (3520 x )
Fondy celkem (v tis. Kč) (3517 x )
Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna) (3517 x )
OCP celkem (v tis. Kč) (3514 x )
Index nominálního efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční (3269 x )
Vývoj reálného efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční (3263 x )
Objemy pro B1.1.4: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (3258 x )

Celkově
Tabulka A12: Rozvaha České národní banky - pasiva (202840 x )
Stav devizových rezerv (158037 x )
Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK (136288 x )
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (136192 x )
Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM (136174 x )
Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM (136160 x )
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (136142 x )
Položky Finančního účtu v mil. CZK (136126 x )
Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč) (136122 x )
Klientské úvěry podle sektorového hlediska (cizí měna) (136120 x )

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru