Probíhá výpočet statistiky ...

Nejsledovanější data

Za poslední měsíc: (05.06.2020 - 05.07.2020 )
Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (5102 x )
Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. EUR (3386 x )
Objemy pro B1.1.4: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (3219 x )
Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. USD (3108 x )
Banky celkem (3108 x )
Index nominálního efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční (2868 x )
Vývoj reálného efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční (2864 x )
Tabulka A12: Rozvaha České národní banky - pasiva (2839 x )
Objemy pro B1.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem v ČR - nové obchody (2789 x )
Položky Prvotních důchodů v mil. EUR (2714 x )

Celkově
Tabulka A12: Rozvaha České národní banky - pasiva (158609 x )
Klientské úvěry podle sektorového hlediska (cizí měna) (105966 x )
Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK (105945 x )
Tabulka A75: Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky (105943 x )
Položky Finančního účtu v mil. CZK (105941 x )
C.2 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva (105940 x )
I. Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (105934 x )
Platební bilance v mil. CZK (105934 x )
Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč) (105929 x )
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (105928 x )

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2020, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru