Probíhá výpočet statistiky ...

Nejsledovanější data

Za poslední měsíc: (02.05.2023 - 02.06.2023 )
Dlouhodobé úrokové sazby pro konvergenční účely (%) (29199 x )
Stav devizových rezerv (14585 x )
Platební bilance v mil. CZK (7683 x )
Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (5789 x )
Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. EUR (4437 x )
Tabulka 10: Úrokové sazby MFI - nové obchody (sazby a objemy) (4143 x )
Objemy pro B1.1.4: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR: vybrané ukazatele - nové obchody (3716 x )
Tabulka A41: Peněžní agregáty a protipoložky - peněžní agregáty (roční míry růstu v %) (3407 x )
Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. CZK (3355 x )
Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. EUR (3354 x )

Celkově
Stav devizových rezerv (402966 x )
Tabulka A12: Rozvaha České národní banky - pasiva (241162 x )
Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (226989 x )
Položky Finančního účtu v mil. CZK (189694 x )
Investiční pozice vůči zahraničí v mil. EUR (186675 x )
Položky Finančního účtu v mil. CZK (183116 x )
Položky Finančního účtu v mil. EUR (183013 x )
Položky Finančního účtu v mil. USD (182987 x )
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. CZK (181286 x )
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR (181160 x )

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru