Probíhá výpočet statistiky ...

Nejsledovanější data

Za poslední měsíc: (12.04.2021 - 12.05.2021 )
Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (5148 x )
Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna) (4380 x )
OCP celkem (v tis. Kč) (4372 x )
Aktiva (v tis. Kč) (4362 x )
Aktiva (v tis. Kč) (4359 x )
Fondy celkem (v tis. Kč) (4358 x )
Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů [%] (4353 x )
Aktiva (v tis. Kč) (4346 x )
Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. EUR (4290 x )
Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům (3447 x )

Celkově
Tabulka A12: Rozvaha České národní banky - pasiva (187135 x )
Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK (125661 x )
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (125611 x )
Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM (125598 x )
Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM (125591 x )
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (125578 x )
Klientské úvěry podle sektorového hlediska (Kč) (125554 x )
Položky Finančního účtu v mil. CZK (125550 x )
Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč) (125537 x )
Položky Finančního účtu v mil. CZK (125537 x )

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru