Probíhá výpočet statistiky ...

Nejsledovanější data

Za poslední měsíc: (27.08.2020 - 27.09.2020 )
Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (5595 x )
Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. EUR (4426 x )
Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. CZK (4031 x )
Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna) (4007 x )
Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů [%] (3946 x )
Aktiva (v tis. Kč) (3935 x )
OCP celkem (v tis. Kč) (3931 x )
Aktiva (v tis. Kč) (3928 x )
Aktiva (v tis. Kč) (3925 x )
Fondy celkem (v tis. Kč) (3920 x )

Celkově
Tabulka A12: Rozvaha České národní banky - pasiva (165648 x )
Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč) (111400 x )
Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK (111399 x )
MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč) (111399 x )
Vklady klientů podle časového hlediska (EUR) (111395 x )
Tabulka A54: Úvěry MFI, členění - úvěry nefinančním sektorům kromě vlády (stavy) (111393 x )
Tabulka A44: Peněžní agregáty a protipoložky - hlavní protipoložky M3 (stavy) (111385 x )
Položky Finančního účtu v mil. CZK (111382 x )
Vývoj reálného efektivního kurzu koruny (2015=100) měsíční (111381 x )
Klientské úvěry podle sektorového hlediska (cizí měna) (111378 x )

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2020, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru