Probíhá výpočet statistiky ...

Nejsledovanější data

Za poslední měsíc: (20.09.2019 - 20.10.2019 )
%, meziroční změny, měsíční data (3102 x )
Banky celkem (3016 x )
Tabulka A12: Rozvaha České národní banky - pasiva (2745 x )
Tabulka B2.1.2: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům ČR - stavy obchodů (%) (2547 x )
Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK (2524 x )
%, meziměsíční změny, měsíční data (2461 x )
Zahraniční zadluženost podle dlužníků v mil. USD (2444 x )
%, meziroční změny, měsíční data (2423 x )
Položky Běžného účtu a kapitálový účet v mil. EUR (2302 x )
Tabulka A75: Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky (2271 x )

Celkově
Tabulka A12: Rozvaha České národní banky - pasiva (134563 x )
C.2 Měnový přehled (historická data do prosince 2016) - pasiva (87546 x )
Tabulka A75: Vklady od nefinančních sektorů kromě vlády - toky (87546 x )
Klientské úvěry podle sektorového hlediska (cizí měna) (87545 x )
MB ČNB (stav na konci měsíce v mld. Kč) (87541 x )
I. Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (přibližná tržní hodnota) - v mil. USD (87540 x )
Platební bilance v mil. CZK (87540 x )
Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM (87539 x )
Vklady klientů dle sektor. hlediska (Kč) (87539 x )
Položky Finančního účtu v mil. CZK (87538 x )

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2019, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru