Probíhá výpočet statistiky ...

Nejsledovanější data

Za poslední měsíc: (04.02.2021 - 04.03.2021 )
Aktiva (v tis. Kč) (4899 x )
OCP celkem (v tis. Kč) (4893 x )
Aktiva (v tis. Kč) (4891 x )
Vklady klientů podle druhového hlediska (Kč+cizí měna) (4887 x )
Fondy celkem (v tis. Kč) (4886 x )
Aktiva (v tis. Kč) (4881 x )
Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů [%] (4869 x )
Objemy pro B1.1.3: Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami nefinančním podnikům v ČR - nové obchody (4173 x )
Položky Ostatních investic podle instrumentů v mil. EUR (4011 x )
Struktura půjček poskytnutých zprostředkovateli financování aktiv rezidentům (3827 x )

Celkově
Tabulka A12: Rozvaha České národní banky - pasiva (180613 x )
Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK (121435 x )
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč+cizí měna) (121381 x )
Rezidenti-úvěry podle typů (celkem) - CZK+CM (121366 x )
Položky Finančního účtu v mil. CZK (121366 x )
Rezidenti - úvěry domácnostem (včetně NISD) - CZK+CM (121362 x )
Položky Finančního účtu v mil. EUR (121357 x )
Nefinanční podniky celkem (rezidenti) - Úvěry podle časového hlediska (Kč) (121342 x )
PRIBOR (měsíční průměr) (%) (121340 x )
Inkasa celostátních daňových příjmů (v mld. Kč, zdroj MF ČR) (121339 x )

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2021, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru