Probíhá výběr dat ...

Datové zdroje

Kód Název datového zdroje Data od Data do Period. Hodnoty
AS2_M Indexy cen - agregát služeb, metodika 2000,měsíční 31.01.2001 31.12.2006 měsíční Tok, data za období
AS2_Q Indexy cen - agregát služeb, metodika 2000,čtvrtletní 31.03.2001 31.12.2006 čtvrtletní Tok, data za období
AS2_R Indexy cen - agregát služeb, metodika 2000,roční 31.12.2001 31.12.2006 roční Tok, data za období
AS_M Indexy cen - agregát služeb, metodika 1994, měsíční 31.01.1994 31.12.2000 měsíční Tok, data za období
AS_Q Indexy cen - agregát služeb, metodika 1994, čtvrtletní 31.03.1994 31.12.2000 čtvrtletní Tok, data za období
AS_R Indexy cen - agregát služeb, metodika 1994, roční 31.12.1994 31.12.2000 roční Tok, data za období
B112AN Měsíční bilance aktiv a pasív Bil(ČNB) 1-12 (bez ČNB) - aktiva 31.01.1993 30.04.2023 měsíční Stav
B112BN Měsíční bilance aktiv a pasív Bil(ČNB) 1-12 (bez ČNB) - pasiva 31.01.1993 30.04.2023 měsíční Stav
BOPECB_Q Platební bilance (členění podle ECB,A1 - celý svět) - čtvrtletní 31.03.1993 30.06.2014 čtvrtletní Tok, data za období
BOPECB_Z Platební bilance (členění podle ECB,A1 - celý svět) - načítaná čtvrtletí 31.03.1993 30.06.2014 čtvrtletní Kumulace
BOP_M Měsíční platební bilance 31.01.2003 31.08.2014 měsíční Tok, data za období
BOP_Q Platební bilance - jednotlivá čtvrtletí 31.03.1993 30.06.2014 čtvrtletní Tok, data za období
BOP_Z Platební bilance - načítaná čtvrtletí roku 31.03.1993 30.06.2014 čtvrtletní Kumulace
BPM6_BOPM_CZK Platební bilance BPM6 - měsíční 31.01.2004 31.03.2023 měsíční Tok, data za období
BPM6_BOPQ_CZK Platební bilance BPM6 - čtvrtletní - CZK 31.03.1993 31.12.2022 čtvrtletní Tok, data za období
BPM6_BOPQ_EUR Platební bilance BPM6 - čtvrtletní - EUR 31.03.1993 31.12.2022 čtvrtletní Tok, data za období
BPM6_BOPQ_USD Platební bilance BPM6 - čtvrtletní - USD 31.03.1993 31.12.2022 čtvrtletní Tok, data za období
BPM6_BOPZ_CZK Platební bilance BPM6 - načítaná čtvrtletí - CZK 31.03.1993 31.12.2022 čtvrtletní Kumulace
BPM6_BOPZ_EUR Platební bilance BPM6 - načítaná čtvrtletí - EUR 31.03.1993 31.12.2022 čtvrtletní Kumulace
BPM6_BOPZ_USD Platební bilance BPM6 - načítaná čtvrtletí - USD 31.03.1993 31.12.2022 čtvrtletní Kumulace
BPM6_IIP_CZK Investiční pozice vůči zahraničí BPM6 - CZK 31.12.1993 31.12.2022 čtvrtletní Stav
BPM6_IIP_EUR Investiční pozice vůči zahraničí BPM6 - EUR 31.12.1993 31.12.2022 čtvrtletní Stav
BPM6_IIP_USD Investiční pozice vůči zahraničí BPM6 - USD 31.12.1993 31.12.2022 čtvrtletní Stav
BYTV Bytová vystavba v ČR 31.03.1998 31.12.2019 čtvrtletní Tok, data za období
BYTV20 Bytová výstavba v ČR (metodika 2020) 31.03.1999 31.03.2023 čtvrtletní Tok, data za období
CENNEM Indexy cen nemovitosti 31.03.1999 31.12.2022 čtvrtletní Tok, data za období
CENNEM15 Indexy cen nemovitosti (2015) 31.03.2008 31.12.2022 čtvrtletní Tok, data za období
CENY Inflace - klouzavý průměr (zdroj ČSÚ) 31.01.1995 31.12.2000 měsíční Tok, data za období
CMIR Výnosy státních dluhopisů v ČR 31.01.2000 30.04.2023 měsíční Tok, data za období
CMIREURO Výnosy státních dluhopisů v eurozóně 31.01.2000 30.04.2023 měsíční Stav
CN2000 Spotřebitelské ceny 31.01.1995 31.12.2006 měsíční Tok, data za období
CN31 Vývoj spotřebitelských cen (zdroj ČNB) 31.01.1995 31.12.2000 měsíční Tok, data za období
CNBIRA Úrokové sazby centrální banky (A) 31.01.1993 31.05.2023 měsíční Tok, data za období
COBI Ukazatele nákladů úvěrů 31.01.2004 30.04.2023 měsíční Tok, data za období
CPI_CLE Členění na obchodovatelné a neobchodovatelné - meziroční změny 31.01.2003 30.04.2023 měsíční Tok, data za období
CPI_MZM Vývoj inflace - meziměsíční změny 31.01.2007 30.04.2023 měsíční Tok, data za období
CPI_MZR Vývoj inflace - meziroční změny 31.01.2007 30.04.2023 měsíční Tok, data za období
CZEON Referenční úroková sazba mezibankovního trhu depozit - CZEONIA 31.01.2002 31.05.2023 měsíční Tok, data za období
DAPO Předurčený a podmíněný krátkodobý odliv (-)/ příliv (+) devizových aktiv (nominální ocenění) podle rozložení splatnosti 31.03.2000 30.04.2023 měsíční Stav
DO2_M Indexy cen - doprava, metodika 2000, (měsíční) 31.01.2001 31.12.2006 měsíční Tok, data za období
DO2_Q Indexy cen - doprava, metodika 2000, (čtvrtletní) 31.03.2001 31.12.2006 čtvrtletní Tok, data za období
DO2_R Indexy cen - doprava, metodika 2000, (roční) 31.12.2001 31.12.2006 roční Tok, data za období
DO_M Indexy cen - doprava, metodika 1994,(měsíční) 31.03.1996 31.12.2000 měsíční Tok, data za období
DO_Q Indexy cen - doprava, metodika 1994,(čtvrtletní) 31.03.1996 31.12.2000 čtvrtletní Tok, data za období
DO_R Indexy cen - doprava, metodika 1994,(roční) 31.12.1996 31.12.2000 roční Tok, data za období
DRS Stav devizových rezerv a ost.devizových aktiv (přibližná tržní hodnota), ostatní vybrané položky 31.01.1993 31.10.2014 měsíční Stav
DRS2013 Stav devizových rezerv a ostatních devizových aktiv (metodika 2013) 31.01.2012 30.04.2023 měsíční Stav
DRZ Cenné papíry a podíly v držení obchodních bank 31.01.2002 30.04.2023 měsíční Stav
DRZDLS Dluhopisy v držení obchodních bank - členění podle splatnosti 31.01.2002 30.04.2023 měsíční Stav
DV15_M Indexy cen vývozu a dovozu - členění za SITC, metodika 2015, měsíční 31.01.2018 31.03.2023 měsíční Tok, data za období
DV15_Q Indexy cen vývozu a dovozu - členění za SITC, metodika 2015, čtvrtletní 31.03.2018 31.03.2023 čtvrtletní Tok, data za období
DV15_R Indexy cen vývozu a dovozu - členění za SITC, metodika 2015, roční 31.12.2018 31.12.2022 roční Tok, data za období
DZBOB Upravené bilanční ukazatele - obchodní banky 31.01.1993 30.04.2023 měsíční Stav
ECBDEB Vládní deficit a dluh podle ECB 31.12.1995 31.12.2016 roční Stav
ECB_GFSS_2018 Vládní finanční statistika - skutečnost - 2018 31.12.1995 31.12.2022 roční Stav
EMIT Cenné papíry emitované obchodními bankami 31.01.2000 30.04.2023 měsíční Stav
EMPTY Technologické nástroje roční Stav
FA_IEA_F Finanční účty dle sektorů - transakce 31.03.2004 31.12.2022 čtvrtletní Stav
FA_IEA_LE Rozvahy dle sektorů ? stavy 31.03.2004 31.12.2022 čtvrtletní Stav
FA_IEA_S ECB rozvahy dle sektorů - stavy 31.03.2004 31.03.2014 čtvrtletní Stav
FA_IEA_T Finanční účty dle sektorů - transakce 30.06.2004 31.03.2014 čtvrtletní Tok, data za období
FA_SDDS Other Financial Corporation Survey 31.03.2004 31.12.2022 čtvrtletní Stav
FKONS1 Bilance MFI pro ECB (konsolidovaná) - toky 28.02.2002 30.04.2023 měsíční Tok, data za období
GAGRE2 Bilance MFI pro ECB (konsolidovaná, T2) - sektorové členění 31.03.2002 31.03.2023 čtvrtletní Stav
GAGRE5 Bilance MFI dle ECB (agregovaná, T5) - odvětvové členění nefinančních podniků 31.01.2002 30.04.2023 měsíční Stav
GCNBA1 Bilance MFI dle ECB (ČNB - aktiva, T1) 31.01.2002 30.04.2023 měsíční Stav
GCNBL1 Bilance MFI dle ECB (ČNB - pasíva, T1) 31.01.2002 30.04.2023 měsíční Stav
GFS_ESA2010 Vládní schodek a dluh_ESA2010 31.12.1995 31.12.2017 roční Stav
GKONS1 Bilance MFI pro ECB (konsolidovaná, T1) 31.01.2002 30.04.2023 měsíční Stav
GMFIA1 Bilance MFI dle ECB (OMFI - aktiva, T1) 31.01.2002 30.04.2023 měsíční Stav
GMFIA6 Bilance MFI dle ECB (OMFI - aktiva, T6) - přenastavení úrokových sazeb a zajištění nemovitostí - stavy 31.03.2010 31.03.2023 čtvrtletní Stav
GMFIL1 Bilance MFI dle ECB (OMFI - pasíva, T1) 31.01.2002 30.04.2023 měsíční Stav
GOBA1 Bilance MFI dle ECB (obchodní banky - aktiva, T1) 31.01.2002 30.04.2023 měsíční Stav
GOBL1 Bilance MFI dle ECB (obchodní banky - pasíva, T1) 31.01.2002 30.04.2023 měsíční Stav
GSKUVVKL Klientské úvěry a vklady podle skupin bank 31.01.2002 30.04.2023 měsíční Stav
GUIA1 Bilance MFI dle ECB (úvěrové instituce - aktiva, T1) 31.01.2002 30.04.2023 měsíční Stav
GUIL1 Bilance MFI dle ECB (úvěrové instituce - pasiva, T1) 31.01.2002 30.04.2023 měsíční Stav
HDP2_Q Hrubý domácí produkt - čtvrtletní data -- absolutně, index v % 31.03.1995 30.06.2014 čtvrtletní Tok, data za období
HDP2_R Hrubý domácí produkt - roční data -- absolutně, index v % 31.12.1995 31.12.2013 roční Tok, data za období
HDP3_Q Hrubý domácí produkt - čtvrtletní data - absolutně, index v % 31.03.1995 31.03.2020 čtvrtletní Tok, data za období
HDP3_R Hrubý domácí produkt - roční data - absolutně, index v % 31.12.1995 31.12.2019 roční Tok, data za období
HDP4_Q Hrubý domácí produkt - čtvrtletní data - absolutně, index v %, metodika 2015 31.03.1995 31.03.2023 čtvrtletní Tok, data za období
HDP4_R Hrubý domácí produkt - roční data - absolutně, index v %, metodika 2015 31.12.1995 31.12.2022 roční Tok, data za období
HDPS003_Q Hrubý domácí produkt - čtvrtletní data - sezonně očištěno - 2010=100, změny v % 31.03.1995 31.03.2020 čtvrtletní Tok, data za období
HDPS003_R Hrubý domácí produkt - roční data - sezonně očištěno - 2010=100, změny v % 31.12.1995 31.12.2019 roční Tok, data za období
HDPS004_Q Hrubý domácí produkt - čtvrtletní data - sezonně očištěno - 2015=100, změny v % 31.03.1995 31.03.2023 čtvrtletní Tok, data za období
HDPS004_R Hrubý domácí produkt - roční data - sezonně očištěno - 2015=100, změny v % 31.12.1995 31.12.2022 roční Tok, data za období
HDPS00_Q Hrubý domácí produkt - čtvrtletní data - sezonně očištěno - 2005=100, změny v % 31.03.1995 30.06.2014 čtvrtletní Tok, data za období
HDPS00_R Hrubý domácí produkt - roční data - sezonně očištěno - 2005=100, změny v % 31.12.1995 31.12.2013 roční Tok, data za období
HDPS3_Q Hrubý domácí produkt - čtvrtletní data - sezonně očištěno - absolutně, index v % 31.03.1995 31.03.2020 čtvrtletní Tok, data za období
HDPS3_R Hrubý domácí produkt - roční data - sezonně očištěno - absolutně, index v % 31.12.1995 31.12.2019 roční Tok, data za období
HDPS4_Q Hrubý domácí produkt - čtvrtletní data - sezonně očištěno - absolutně, index v %, metodika 2015 31.03.1995 31.03.2023 čtvrtletní Tok, data za období
HDPS4_R Hrubý domácí produkt - roční data - sezonně očištěno - absolutně, index v %, metodika 2015 31.12.1995 31.12.2022 roční Tok, data za období
HDPS_Q Hrubý domácí produkt - čtvrtletní data - sezonně očištěno -- absolutně, index v % 31.03.1995 30.06.2014 čtvrtletní Tok, data za období
HDPS_R Hrubý domácí produkt - roční data - sezonně očištěno - absolutně, index v % 31.12.1995 31.12.2013 roční Tok, data za období
HHI Vybrané ukazatele ZFA/FKI 31.12.2005 31.03.2023 čtvrtletní Stav
HHIOB Ukazatelé koncentrace trhu (HHi) - obchodní banky 31.01.2002 30.04.2023 měsíční Stav
HHIPOJ Herfindahl-Hirschmanův Index pro POJ/PEF 31.03.2006 31.12.2022 čtvrtletní Stav
HYPUV_OP Doplňkové údaje o hypotečních úvěrech - objemy, počty smluv 31.03.2013 31.03.2023 čtvrtletní Stav
HYPUV_US Doplňkové údaje o hypotečních úvěrech - úrokové sazby 31.03.2013 31.03.2023 čtvrtletní Stav
ICD_BS_1 Banky - Počty subjektů 31.03.2009 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_BS_10 Banky - Poměrové ukazatele 31.03.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_BS_11 Banky - Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů 31.03.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_BS_12 Banky - Nekonsolidované ukazatele 31.03.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_BS_13 Banky - Konsolidované ukazatele 31.03.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_BS_14 Banky - Pojištěné a kryté vklady 31.03.2016 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_BS_15 Banky - Úroky podle portfolií 31.03.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_BS_2 Banky - Aktiva 31.03.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_BS_3 Banky - Závazky a vlastní kapitál 31.03.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_BS_4 Banky - Poskytnuté a příjaté přísliby a finanční záruky 31.03.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_BS_5 Banky - Výkaz zisku nebo ztráty 31.03.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_BS_6 Banky - Struktura kapitálu 31.03.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_BS_7 Banky - Rizikové expozice 31.03.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_BS_8 Banky - Kapitálové poměry 31.03.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_BS_9 Banky - Kategorizace pohledávek podle kvality 31.03.2016 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_CP_1 Obchodníci s CP - Počty subjektů 31.03.2009 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_CP_2 Obchodníci s CP - Aktiva (v tis. Kč) 31.03.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_CP_3 Obchodníci s CP - Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč) 31.03.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_CP_4 Obchodníci s CP - Vybrané ukazatele obezřetného podnikání nebankovních obchodníků s cennými papíry (v tis. Kč) 31.12.2021 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_CP_5 Obchodníci s CP - Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč) 31.03.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_CP_6 Obchodníci s CP - Struktura kapitálu (v tis. Kč) 31.03.2008 31.03.2021 čtvrtletní Stav
ICD_CP_7 Obchodníci s CP - Rizikové expozice (v tis. Kč) 31.03.2008 31.03.2021 čtvrtletní Stav
ICD_CP_8 Obchodníci s CP - Kapitálové poměry (% a tis. Kč) 31.03.2008 31.03.2021 čtvrtletní Stav
ICD_CP_9 Obchodníci s CP - Poměrové ukazatele (%, počty a tis. Kč) 31.03.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_DZ_1 Družstevní záložny - Počty subjektů a členská základna 31.03.2009 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_DZ_10 Družstevní záložny - Poměrové ukazatele (%, počty a tis. Kč) 30.09.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_DZ_11 Družstevní záložny - Dluhové cenné papíry, pohledávky a vklady podle sektorů (v tis. Kč) 30.09.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_DZ_12 Družstevní záložny - Pojištěné a kryté vklady (v tis. Kč) 31.03.2016 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_DZ_2 Družstevní záložny - Aktiva (v tis. Kč) 30.09.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_DZ_3 Družstevní záložny - Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč) 30.09.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_DZ_4 Družstevní záložny - Poskytnuté a přijaté přísliby a finanční záruky (v tis. Kč) 30.09.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_DZ_5 Družstevní záložny - Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč) 31.03.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_DZ_6 Družstevní záložny - Struktura kapitálu (v tis. Kč) 30.09.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_DZ_7 Družstevní záložny - Rizikové expozice (v tis. Kč) 30.09.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_DZ_8 Družstevní záložny - Kapitálové poměry (% a tis. Kč) 30.09.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_DZ_9 Družstevní záložny - Kategorizace pohledávek podle kvality (v tis. Kč) 31.03.2016 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_FO_1 Investiční fondy - Počty subjektů 31.03.2009 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_FO_10 Investiční společnosti - Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč) 31.03.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_FO_11 Investiční společnosti - Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč) 30.09.2013 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_FO_2 Investiční fondy - Aktiva (v tis. Kč) 31.03.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_FO_3 Investiční fondy - Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč) 31.03.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_FO_4 Investiční fondy - Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč) 31.03.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_FO_5 Investiční fondy - Vybrané ukazatele dle harmonizace s požadavky práva EU (v tis. Kč) 31.03.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_FO_6 Investiční fondy - Vybrané ukazatele podle rizika aktiv (v tis. Kč) 31.03.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_FO_7 Investiční společnosti - Počty subjektů 31.03.2009 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_FO_8 Investiční společnosti - Aktiva (v tis. Kč) 31.03.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_FO_9 Investiční společnosti - Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč) 31.03.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_PF_1 Penzijní společnosti - Počty subjektů 31.03.2013 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_PF_10 Fondy penzijních společností - Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč) 31.03.2013 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_PF_11 Fondy penzijních společností - Přehled cenných papírů (v tis. Kč) 31.03.2013 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_PF_12 Fondy penzijních společností - Přijaté a vyplacené prostředky, počty vyplacených dávek (tis. Kč a počty) 31.03.2013 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_PF_2 Penzijní společnosti - Aktiva (v tis. Kč) 31.03.2013 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_PF_3 Penzijní společnosti - Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč) 31.03.2013 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_PF_4 Penzijní společnosti - Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč) 31.03.2013 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_PF_5 Penzijní společnosti - Kapitál a kapitálové požadavky (v tis. Kč) 31.03.2013 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_PF_6 Penzijní společnosti - Počet a struktura účastníků 31.03.2013 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_PF_7 Fondy penzijních společností - Počty subjektů 31.03.2013 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_PF_8 Fondy penzijních společností - Aktiva (v tis. Kč) 31.03.2013 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_PF_9 Fondy penzijních společností - Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč) 31.03.2013 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_PO_1 Pojišťovny - Počty subjektů 31.03.2009 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_PO_10 Pojišťovny - Vybrané ukazatele životního pojištění podle druhů pojištění za tuzemské pojišťovny a pobočky zahraničních pojišťoven 31.12.2016 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_PO_11 Pojišťovny - Vybrané ukazatele neživotního pojištění podle druhů pojištění za tuzemské pojišťovny a pobočky zahraničních pojišťoven 31.12.2016 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_PO_12 Pojišťovny - Struktura investic tuzemských pojišťoven (bez poboček zahraničních pojišťoven) 30.09.2016 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_PO_2 Pojišťovny - Aktiva (v tis. Kč) 31.12.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_PO_3 Pojišťovny - Závazky a vlastní kapitál (v tis. Kč) 31.12.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_PO_4 Pojišťovny - Výkaz zisku nebo ztráty (v tis. Kč) 31.12.2008 31.12.2022 čtvrtletní Stav
ICD_PO_5 Pojišťovny - Základní informace o životním pojištění podle odvětví životního pojištění (tis. Kč a počty) 31.12.2008 30.09.2016 čtvrtletní Stav
ICD_PO_6 Pojišťovny - Základní informace o neživotním pojištění podle odvětví neživotního pojištění (tis. Kč a počty) 31.12.2008 30.09.2016 čtvrtletní Stav
ICD_PO_7 Pojišťovny - Finanční umístění (v tis. Kč) 31.03.2009 30.06.2016 čtvrtletní Stav
ICD_PO_8 Pojišťovny - Solventnost (v tis. Kč) 31.12.2008 31.12.2015 roční Stav
IF_STAV Investiční fondy - stav 31.12.2008 31.03.2023 měsíční Stav
IF_TOK Investiční fondy - toky 31.01.2009 31.03.2023 měsíční Tok, data za období
IIP Investiční pozice + zahraniční zadluženost - souhrnný přehled 31.12.1993 30.06.2014 čtvrtletní Stav
INFLOC Inflační očekávání 30.06.1999 31.05.2023 měsíční Tok, data za období
IRAPRC Roční procentní sazba nákladů z úvěrů poskytnutých bankami domácnostem 31.01.2004 30.04.2023 měsíční Tok, data za období
IRREF Úrokové sazby z úvěrů dle kategorie nového obchodu 31.01.2014 30.04.2023 měsíční Tok, data za období
IRSKUP Úrokové sazby z úvěrů poskytnutých bankami a stavebními spořitelnami klientům ? nové obchody 31.01.2014 30.04.2023 měsíční Tok, data za období
IRUNO Úrokové sazby z úvěrů poskytnutých bankami klientům - nové obchody - měsíční 31.01.2004 30.04.2023 měsíční Tok, data za období
IRUNOQ Úrokové sazby z úvěrů poskytnutých bankami klientům - nové obchody - čtvrtletní 31.03.2004 31.03.2023 čtvrtletní Tok, data za období
IRUSO Úrokové sazby z úvěrů poskytnutých bankami klientům - stavy obchodů - měsíční 31.01.2000 30.04.2023 měsíční Stav
IRVNO Úrokové sazby z vkladů přijatých bankami od klientů - nové obchody - měsíční 31.01.2004 30.04.2023 měsíční Tok, data za období
IRVNOQ Úrokové sazby z vkladů přijatých bankami od klientů - nové obchody - čtvrtletní 31.03.2004 31.03.2023 čtvrtletní Tok, data za období
IRVSO Úrokové sazby z vkladů přijatých bankami od klientů - stavy obchodů - měsíční 31.01.2001 30.04.2023 měsíční Stav
KOMNEM Dokončené komerční nemovitosti 31.12.2010 31.12.2021 roční Stav
KURZY Kurzy devizového trhu 31.01.1993 31.05.2023 měsíční Tok, data za období
KURZYQ Kurzy Kč vůči USD a EUR - průměry za čtvrtletí 31.03.1993 31.03.2023 čtvrtletní Tok, data za období
LE2_M Indexy cen - lesnictví , metodika 2000,(měsíční) 31.01.2001 31.12.2006 měsíční Tok, data za období
LE2_Q Indexy cen - lesnictví , metodika 2000,(čtvrtletní) 31.03.2001 31.12.2006 čtvrtletní Tok, data za období
LE2_R Indexy cen - lesnictví , metodika 2000,(roční) 31.12.2001 31.12.2006 roční Tok, data za období
LE_M Indexy cen - lesnictví, metodika 1994,(měsíční) 31.01.1995 31.12.2000 měsíční Tok, data za období
LE_Q Indexy cen - lesnictví, metodika 1994,(čtvrtletní) 31.03.1995 31.12.2000 čtvrtletní Tok, data za období
LE_R Indexy cen - lesnictví, metodika 1994,(roční) 31.12.1995 31.12.2000 roční Stav
MAPI Míry růstu harmonizovaných peněžních agregátů a protipoložek 31.01.2002 30.04.2023 měsíční Tok, data za období
MB Měnová báze 31.12.1992 30.04.2023 měsíční Stav
MOB05_SC_M Indexy tržeb bez DPH v maloobchodě, prodeji motorových vozidel - měsíční data - met. 2005 31.01.2000 31.12.2012 měsíční Tok, data za období
MOB10_SC_M Indexy tržeb bez DPH v maloobchodě, prodeji motorových vozidel - měsíční data - met. 2010 31.01.2000 31.12.2017 měsíční Tok, data za období
MOB15_SC_M Indexy tržeb bez DPH v maloobchodě, prodeji motorových vozidel - měsíční data - met. 2015 31.01.2000 31.03.2023 měsíční Tok, data za období
MP Národní měnový přehled (historická data) 31.01.1993 31.03.2004 měsíční Stav
MP2004 Národní měnový přehled (verze 2004) 31.01.1993 31.12.2016 měsíční Stav
MZDY_Q Průměrná hrubá měsíční mzda - čtvrtletí 31.03.2000 31.03.2023 čtvrtletní Tok, data za období
MZDY_R Průměrná hrubá měsíční mzda - rok 31.12.2000 31.12.2022 roční Tok, data za období
NEK_M Nominální efektivní kurz koruny měsíční 31.01.1993 31.05.2023 měsíční Tok, data za období
NEK_Z Nominální efektivní kurz koruny roční 31.12.1993 31.12.2022 roční Tok, data za období
NESPL_UV Klientské bankovní úvěry v selhání 31.01.2002 30.04.2023 měsíční Stav
NEZ Nezaměstnanost 31.01.1993 30.04.2023 měsíční Stav
NEZCSU Míra nezaměstnanosti (údaje ČSÚ) 31.01.1998 30.04.2023 měsíční Stav
NOVZAKPRU Nové zakázky v průmyslu 31.01.2000 31.12.2017 měsíční Tok, data za období
NOVZAKPRU15 Nové zakázky v průmyslu (metodika 2015) 31.01.2000 31.03.2023 měsíční Tok, data za období
PC08_M Indexy cen průmyslových výrobců (CZ-CPA 2008) - měsíční 31.01.2000 31.12.2016 měsíční Tok, data za období
PC08_Q Indexy cen průmyslových výrobců (CZ-CPA 2008) - čtvrtletní 31.03.2000 31.12.2016 čtvrtletní Tok, data za období
PC08_R Indexy cen průmyslových výrobců (CZ-CPA 2008) - roční 31.12.2000 31.12.2016 roční Tok, data za období
PC15_M Indexy cen průmyslových výrobců (CZ-CPA 2015) - měsíční 31.01.2017 30.04.2023 měsíční Tok, data za období
PC15_Q Indexy cen průmyslových výrobců (CZ-CPA 2015) - čtvrtletní 31.03.2017 31.03.2023 čtvrtletní Tok, data za období
PC15_R Indexy cen průmyslových výrobců (CZ-CPA 2015) - roční 31.12.2017 31.12.2022 roční Tok, data za období
PC2_M Průmyslové ceny - metodika 2000, měsíční indexy 31.01.1990 31.12.2006 měsíční Tok, data za období
PC2_Q Průmyslové ceny - metodika 2000, čtvrtletní indexy 31.03.1990 31.12.2006 čtvrtletní Tok, data za období
PC2_R Průmyslové ceny - metodika 2000, roční indexy 31.12.1990 31.12.2006 roční Tok, data za období
PC_M Průmyslové ceny - metodika 1994, měsíční indexy 31.01.1990 31.12.2000 měsíční Tok, data za období
PC_Q Průmyslové ceny - metodika 1994, čtvrtletní indexy 31.03.1996 31.12.2000 čtvrtletní Tok, data za období
PC_R Průmyslové ceny - metodika 1994, roční indexy 31.12.1996 31.12.2000 roční Tok, data za období
PE2_M Indexy cen - peněžnictví, metodika 2000, měsíční 31.01.2001 31.12.2006 měsíční Tok, data za období
PE2_Q Indexy cen - peněžnictví, metodika 2000, čtvtletní 31.03.2001 31.12.2006 čtvrtletní Tok, data za období
PE2_R Indexy cen - peněžnictví, metodika 2000, roční 31.12.2001 31.12.2006 roční Tok, data za období
PE_M Indexy cen - peněžnictví, metodika 1994, měsíční 31.01.1994 31.12.2000 měsíční Tok, data za období
PE_Q Indexy cen - peněžnictví, metodika 1994, čtvrtletní 31.03.1994 31.03.2000 čtvrtletní Tok, data za období
PE_R Indexy cen - peněžnictví, metodika 1994, roční 31.12.1994 31.12.1999 roční Tok, data za období
PF Rozvaha penzijních fondů 30.09.2019 31.12.2022 čtvrtletní Stav
PF_DOP_A Počet účastníků v penzijních fondech 31.12.2019 31.12.2022 roční Stav
PF_DOP_Q Penzijní nároky v členění dle typu penzijního fondu 30.09.2019 31.12.2022 čtvrtletní Stav
PO2_M Indexy cen - pojišťovnictví , metodika 2000,(měsíční) 31.01.2001 31.12.2006 měsíční Tok, data za období
PO2_Q Indexy cen - pojišťovnictví , metodika 2000,(čtvtletní) 31.03.2001 31.12.2006 čtvrtletní Tok, data za období
PO2_R Indexy cen - pojišťovnictví , metodika 2000,(roční) 31.12.2001 31.12.2006 roční Tok, data za období
PO_M Indexy cen - pojišťovnictví, metodika 1994,(měsíční) 31.01.1995 31.12.2000 měsíční Tok, data za období
PO_Q Indexy cen - pojišťovnictví, metodika 1994,(čtvtletní) 31.03.1995 31.12.2000 čtvrtletní Tok, data za období
PO_R Indexy cen - pojišťovnictví, metodika 1994,(roční) 31.12.1995 31.12.2000 roční Tok, data za období
PRIB Fixing úrokových sazeb na mezibankovním trhu depozit - PRIBOR 31.01.1993 31.05.2023 měsíční Tok, data za období
PRISPEVKY Příspěvku k roční míře růstu sledované veličiny 31.01.2003 30.04.2023 měsíční Tok, data za období
PRP05_M Index průmyslové produkce - měsíční data - met. 2005 31.01.2000 31.12.2012 měsíční Tok, data za období
PRP05_Q Index průmyslové produkce - čtvtletní data - met. 2005 31.03.2000 31.12.2012 čtvrtletní Tok, data za období
PRP05_R Index průmyslové produkce - roční data - met. 2005 31.12.2000 31.12.2012 roční Tok, data za období
PRP10_M Index průmyslové produkce - měsíční data - met. 2010 31.01.2000 31.12.2017 měsíční Tok, data za období
PRP10_Q Index průmyslové produkce - čtvrtletní data - met. 2010 31.03.2000 31.12.2017 čtvrtletní Tok, data za období
PRP10_R Index průmyslové produkce - roční data - met. 2010 31.12.2000 31.12.2017 roční Tok, data za období
PRP15_M Index průmyslové produkce - měsíční data - met. 2015 31.01.2000 30.04.2023 měsíční Tok, data za období
PRP15_M_OC Index průmyslové produkce (očištěno) - měsíční data - met. 2015 31.01.2001 31.03.2023 měsíční Tok, data za období
PRP15_Q Index průmyslové produkce - čtvrtletní data - met. 2015 31.03.2000 31.03.2023 čtvrtletní Tok, data za období
PRP15_R Index průmyslové produkce - roční data - met. 2015 31.12.2000 31.12.2022 roční Tok, data za období
PS08_M Indexy cen tržních služeb (CZ-CPA 2008) - měsíční 31.01.2000 31.12.2017 měsíční Tok, data za období
PS08_Q Indexy cen tržních služeb (CZ-CPA 2008) - čtvrtletní 31.03.2000 31.12.2017 čtvrtletní Tok, data za období
PS08_R Indexy cen tržních služeb (CZ-CPA 2008) - roční 31.12.2000 31.12.2017 roční Tok, data za období
PS15_M Indexy cen tržních služeb (2015=100) - měsíční 31.01.2015 30.04.2023 měsíční Tok, data za období
PS15_Q Indexy cen tržních služeb (2015=100) - čtvrtletní 31.03.2018 31.03.2023 čtvrtletní Tok, data za období
PS15_R Indexy cen tržních služeb (2015=100) - roční 31.12.2018 31.12.2022 roční Tok, data za období
PS2_M Indexy cen- ostatní podnikatelské služby,metodika 2000, (měsíční) 31.01.2001 31.12.2006 měsíční Tok, data za období
PS2_Q Indexy cen- ostatní podnikatelské služby,metodika 2000, (čtvrtletní) 31.03.2001 31.12.2006 čtvrtletní Tok, data za období
PS2_R Indexy cen - ostatní podnikatelské služby,metodika 2000, (roční) 31.12.2001 31.12.2006 roční Tok, data za období
PSS01 Settlement media 31.01.2002 31.12.2021 měsíční Stav
PSS2016_02 Instituce, platební karty, ATM, CERTIS (met. 2015) 31.12.2015 31.12.2021 roční Tok, data za období
PSS2016_05 Instituce, platební karty, ATM - počet 31.12.2015 31.12.2021 roční Stav
PSS2016_06 Počty terminálů a transakce na nich uskutečněných 31.12.2015 31.12.2021 roční Tok, data za období
PSS2016_07 Transakce dle druhu platební služby 31.12.2015 31.12.2021 roční Tok, data za období
PS_M Indexy cen - ostatní podnikatelské služby, metodika 1994, (měsíční) 31.01.1995 31.12.2000 měsíční Tok, data za období
PS_Q Indexy cen - ostatní podnikatelské služby, metodika 1994, (čtvrtletní) 31.03.1995 31.03.2000 čtvrtletní Tok, data za období
PS_R Indexy cen - ostatní podnikatelské služby, metodika 1994, (roční) 31.12.1995 31.12.1999 roční Tok, data za období
PT2_M Indexy cen - pošty a telekomunikací, metodika 2000,(měsíční) 31.01.2001 31.12.2006 měsíční Tok, data za období
PT2_Q Indexy cen - pošty a telekomunikací, metodika 2000,(čtvrtletní) 31.03.2001 31.12.2006 čtvrtletní Tok, data za období
PT2_R Indexy cen - pošty a telekomunikací, metodika 2000,(roční) 31.12.2001 31.12.2006 roční Tok, data za období
PT_M Indexy cen - pošty a telekomunikací, metodika 1994,(měsíční) 31.01.1995 31.12.2000 měsíční Tok, data za období
PT_Q Indexy cen - pošty a telekomunikací, metodika 1994,(čtvrtletní) 31.03.1995 31.12.2000 čtvrtletní Tok, data za období
PT_R Indexy cen - pošty a telekomunikací, metodika 1994,(roční) 31.12.1995 31.12.2000 roční Tok, data za období
PVVS Příjmy a výdaje vládního sektoru - sektory 1311,1313,1314 31.12.1995 31.12.2017 roční Stav
R912 Přehled o čerpání úvěrů v členění podle měn a úrokových sazeb 9-12 (bez ČNB) 31.01.1993 31.12.2003 měsíční Tok, data za období
R912Q Přehled o čerpání úvěrů v členění podle měn a úrokových sazeb 9-12 (bez ČNB) - průměr za čtvrtletí 31.03.1993 31.12.2003 čtvrtletní Tok, data za období
REKGDP Reálný efektivní kurz koruny deflovaný deflátorem HDP - čtvrtletní 31.03.1995 31.03.2023 čtvrtletní Tok, data za období
REKULC Reálný efektivní kurz koruny deflovaný indexem jednotkových nákladů práce - čtvrtletní 31.03.1995 31.03.2023 čtvrtletní Tok, data za období
REK_M Reálný efektivní kurz koruny deflovaný cenovými indexy - měsíční 31.01.1995 31.05.2023 měsíční Tok, data za období
REK_Z Reálný efektivní kurz koruny deflovaný cenovými indexy - roční 31.12.1995 31.12.2022 roční Tok, data za období
RUVE Přehled o stavech úvěrů a pohl.za klienty v členění podle měn a úrokových sazeb VST 4-12 (bez ČNB) 31.01.1993 31.12.2003 měsíční Stav
RVKL Přehled o stavech vkladů a úvěrů od klientů v členění podle měn a úrokových sazeb VST 14-12 (bez ČNB) 31.01.1993 31.12.2003 měsíční Stav
SC2_M Spotřebitelské ceny - metodika 2000, měsíční indexy, 31.01.1993 31.12.2006 měsíční Tok, data za období
SC2_Q Spotřebitelské ceny - metodika 2000, čtvrtletní indexy 31.03.2001 31.12.2006 čtvrtletní Tok, data za období
SC2_R Spotřebitelské ceny - metodika 2000, roční indexy 31.12.2001 31.12.2006 roční Tok, data za období
SC3_M Spotřebitelské ceny - metodika 2005, měsíční indexy 31.01.2000 31.12.2016 měsíční Tok, data za období
SC3_Q Spotřebitelské ceny - metodika 2005, čtvrtletní indexy 31.03.2000 31.12.2016 čtvrtletní Tok, data za období
SC3_R Spotřebitelské ceny - metodika 2005, roční indexy 31.12.2000 31.12.2016 roční Tok, data za období
SC4_M Spotřebitelské ceny - metodika 2015, měsíční indexy 31.01.2017 30.04.2023 měsíční Tok, data za období
SC4_Q Spotřebitelské ceny - metodika 2015, čtvrtletní indexy 31.03.2017 31.03.2023 čtvrtletní Tok, data za období
SC4_R Spotřebitelské ceny - metodika 2015, roční indexy 31.12.2017 31.12.2022 roční Tok, data za období
SC_M Spotřebitelské ceny - metodika 1994, měsíční indexy 31.12.1995 31.12.2000 měsíční Tok, data za období
SC_Q Spotřebitelské ceny - metodika 1994, čtvrtletní indexy 31.12.1995 31.12.2000 čtvrtletní Tok, data za období
SC_R Spotřebitelské ceny - metodika 1994, roční indexy 31.12.1995 31.12.2000 roční Tok, data za období
SEC_OA Statistika emitovaných dluhopisů - stavy 31.03.1999 31.12.2022 čtvrtletní Stav
SETRENI Statistické šetření ČNB a SP ČR v nefinančních podnicích 31.03.2011 31.03.2023 čtvrtletní Stav
SETR_X Šetření mezd stanovených v rámci kolektivních vyjednávání v nefinančních podnicích 31.12.2016 31.12.2023 roční Tok, data za období
SHI Strukturální indikátory bydlení 31.12.1980 31.12.2022 roční Stav
SPOV Vydaná stavební povolení 31.03.1999 31.12.2019 čtvrtletní Stav
SPOV20 Vydaná stavební povolení (metodika 2020) 31.03.1999 31.03.2023 čtvrtletní Stav
STP05_SC_M Stavební produkce - měsíční data - met. 2005 31.01.2000 31.12.2012 měsíční Tok, data za období
STP05_SC_Q Stavební produkce - čtvrtletní data - met. 2005 31.03.2000 31.12.2012 čtvrtletní Tok, data za období
STP05_SC_R Stavební produkce - roční data - met. 2005 31.12.2000 31.12.2012 roční Tok, data za období
STP10_SC_M Stavební produkce - měsíční data - met. 2010 31.01.2000 31.12.2017 měsíční Tok, data za období
STP10_SC_Q Stavební produkce - čtvrtletní data - met. 2010 31.03.2000 31.12.2017 čtvrtletní Tok, data za období
STP10_SC_R Stavební produkce - roční data - met. 2010 31.12.2000 31.12.2017 roční Tok, data za období
STP15_SC_M Stavební produkce - měsíční data - met. 2015 31.01.2000 31.03.2023 měsíční Tok, data za období
STP15_SC_Q Stavební produkce - čtvrtletní data - met. 2015 31.03.2000 31.03.2023 čtvrtletní Tok, data za období
STP15_SC_R Stavební produkce - roční data - met. 2015 31.12.2000 31.12.2022 roční Tok, data za období
STZAK_Q Vývoj stavebních zakázek - stavební podniky nad 50 zaměstnanců - čtvrtletní data (NACE Rev.2) 31.03.2000 31.03.2023 čtvrtletní Tok, data za období
STZAK_R Vývoj stavebních zakázek - stavební podniky nad 50 zaměstnanců - roční data (NACE Rev.2) 31.12.2000 31.12.2022 roční Tok, data za období
TUVOB_O Souhrnný přehled o úvěrech a pohledávkách za klienty v členění podle odvětví (obchodní banky) 31.01.1993 30.04.2023 měsíční Stav
TUVOB_S Souhrnný přehled o úvěrech a pohledávkách za klienty v členění podle sektorů (obchodní banky) 31.01.1993 30.04.2023 měsíční Stav
TUV_KL_O Souhrnný přehled o klasifikovaných úvěrech a pohledávkách za klienty v členění podle odvětví (obchodní banky) 31.01.1993 30.04.2023 měsíční Stav
TUV_KL_S Souhrnný přehled o klasifikovaných úvěrech a pohledávkách za klienty v členění podle sektorů (obchodní banky) 31.01.1993 30.04.2023 měsíční Stav
TVKLOB_O Souhrnný přehled o vkladech a úvěrech přijatých od klientů v členění podle odvětví (obchodní banky) 31.01.1993 30.04.2023 měsíční Stav
TVKLOB_S Souhrnný přehled o vkladech a úvěrech přijatých od klientů v členění podle sektorů (obchodní banky) 31.01.1993 30.04.2023 měsíční Stav
VF_DP Inkasa celostátních daňových příjmů 31.01.2002 31.05.2023 měsíční Stav
VF_SR Vybrané ukazatele státního rozpočtu kumulovaně od počátku roku (absolutně) 31.01.2002 31.05.2023 měsíční Stav
VO2_M Indexy cen - vodné ,metodika 2000,(měsíční) 31.01.2001 31.12.2006 měsíční Tok, data za období
VO2_Q Indexy cen - vodné ,metodika 2000,(čtvrtletní) 31.03.2001 31.12.2006 čtvrtletní Tok, data za období
VO2_R Indexy cen - vodné ,metodika 2000,(roční) 31.12.2001 31.12.2006 roční Tok, data za období
VO_M Indexy cen - vodné,metodika 1994, (měsíční) 31.01.1995 31.12.2000 měsíční Tok, data za období
VO_Q Indexy cen - vodné,metodika 1994, (čtvrtletní) 31.03.1995 31.12.2000 čtvrtletní Tok, data za období
VO_R Indexy cen - vodné,metodika 1994, (roční) 31.12.1995 31.12.2000 roční Tok, data za období
Z12_M Indexy cen vývozu a dovozu - členění za HS, metodika 2000, (měsíční) 31.01.2001 31.12.2006 měsíční Tok, data za období
Z12_Q Indexy cen vývozu a dovozu - členění za HS, metodika 2000, (čtvrtletní) 31.03.2001 31.12.2006 čtvrtletní Tok, data za období
Z12_R Indexy cen vývozu a dovozu - členění za HS, metodika 2000, (roční) 31.12.2001 31.12.2006 roční Tok, data za období
Z1_M Indexy cen vývozu a dovozu - členění za HS, metodika 1994,(měsíční) 31.03.1993 31.12.2000 měsíční Tok, data za období
Z1_Q Indexy cen vývozu a dovozu - členění za HS, metodika 1994,(čtvrtletní) 31.03.1998 31.12.2000 čtvrtletní Tok, data za období
Z1_R Indexy cen vývozu a dovozu - členění za HS, metodika 1994, (roční) 31.12.1998 31.12.2000 roční Tok, data za období
Z22_M Indexy cen vývozu a dovozu - členění za SITC, metodika 2000, (měsíční) 31.01.1998 31.12.2006 měsíční Tok, data za období
Z22_Q Indexy cen vývozu a dovozu - členění za SITC, metodika 2000, (čtvrtletní) 31.03.2001 31.12.2006 čtvrtletní Tok, data za období
Z22_R Indexy cen vývozu a dovozu - členění za SITC, metodika 2000, (roční) 31.12.2001 31.12.2006 roční Tok, data za období
Z23_M Indexy cen vývozu a dovozu - členění za SITC, metodika 2005, měsíční indexy 31.01.2000 31.12.2017 měsíční Tok, data za období
Z23_Q Indexy cen vývozu a dovozu - členění za SITC, metodika 2005, čtvrtletní indexy 31.03.2000 31.12.2017 čtvrtletní Tok, data za období
Z23_R Indexy cen vývozu a dovozu - členění za SITC, metodika 2005, roční indexy 31.12.2000 31.12.2017 roční Tok, data za období
Z2_M Indexy cen vývozu a dovozu - členění za SITC, metodika 1994, (měsíční) 31.03.1993 31.12.2000 měsíční Tok, data za období
Z2_Q Indexy cen vývozu a dovozu - členění za SITC, metodika 1994, (čtvrtletní) 31.03.1998 31.12.2000 čtvrtletní Tok, data za období
Z2_R Indexy cen vývozu a dovozu - členění za SITC, metodika 1994, (roční) 31.12.1998 31.12.2000 roční Tok, data za období
ZADLDOM Celková zadluženost domácností 31.12.2005 30.04.2023 měsíční Stav
ZAM_Q Průměrný evidenční počet zaměstnanců - čtvrtletí 31.03.1998 31.03.2023 čtvrtletní Tok, data za období
ZAM_R Průměrný evidenční počet zaměstnanců - rok 31.12.1993 31.12.2022 roční Tok, data za období
ZE15_M Ceny zemědělských výrobců (2015=100), měsíční 31.01.2015 31.12.2022 měsíční Tok, data za období
ZE15_Q Ceny zemědělských výrobců (2015=100), čtvrtletní 31.03.2015 31.12.2022 čtvrtletní Tok, data za období
ZE15_R Ceny zemědělských výrobců (2015=100), roční 31.12.2015 31.12.2022 roční Tok, data za období
ZE2_M Indexy cen - zemědělství , metodika 2000,(měsíční) 31.01.1994 31.12.2006 měsíční Tok, data za období
ZE2_Q Indexy cen - zemědělství , metodika 2000,(čtvrtletní) 31.03.2001 31.12.2006 čtvrtletní Tok, data za období
ZE2_R Indexy cen - zemědělství , metodika 2000,(roční) 31.12.1994 31.12.2006 roční Tok, data za období
ZE3_M Index cen zemědělských výrobců - metodika 2005, měsíční indexy 31.01.2000 31.12.2012 měsíční Tok, data za období
ZE3_Q Index cen zemědělských výrobců - metodika 2005, čtvrtletní indexy 31.03.2001 31.12.2012 čtvrtletní Tok, data za období
ZE3_R Index cen zemědělských výrobců - metodika 2005, roční indexy 31.12.2000 31.12.2012 roční Tok, data za období
ZE4_M Ceny zemědělských výrobců (2010=100), měsíční indexy 31.01.2010 31.12.2017 měsíční Tok, data za období
ZE4_Q Ceny zemědělských výrobců (2010=100), čtvrtletní indexy 31.03.2010 31.12.2017 čtvrtletní Tok, data za období
ZE4_R Ceny zemědělských výrobců (2010=100), roční indexy 31.12.2010 31.12.2017 roční Tok, data za období
ZE_M Indexy cen - zemědělství, metodika 1994,(měsíční) 31.01.1994 31.12.2000 měsíční Tok, data za období
ZE_Q Indexy cen - zemědělství, metodika 1994,(čtvrtletní) 31.03.1994 31.03.2000 čtvrtletní Tok, data za období
ZE_R Indexy cen - zemědělství, metodika 1994,(roční) 31.12.1994 31.12.1999 roční Tok, data za období
ZFA Zprostředkovatelé financování aktiv 31.12.2005 31.03.2023 čtvrtletní Stav
ZO Statistika zahraničního obchodu 31.01.1993 31.03.2023 měsíční Tok, data za období

Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2023, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru