ČNB > Ekonomický výzkum > Publikace výzkumu > Research and Policy Notes - česky > 2017 > Should Inflation Measures Used by Central Banks Incorporate House Prices? The Czech National Bank’s Approach

Should Inflation Measures Used by Central Banks Incorporate House Prices? The Czech National Bank’s Approach

Mojmír Hampl, Tomáš Havránek

V tomto článku popisujeme jeden z možných přístupů České národní banky k částečnému integrování politiky v oblasti finanční stability do rozhodování o tradičních měnověpolitických otázkách. Tímto přístupem je použití širšího měřítka inflace, které dává významnou váhu cenám rezidenčních nemovitostí a je bráno do úvahy spolu s oficiální spotřebitelskou inflací. Argumentujeme, že z teoretického hlediska je širší měřítko inflace nejméně stejně vhodné pro měření změny kupní síly peněz, ale také přiznáváme praktické problémy, které jsou s jeho využitím spojeny.

JEL kódy: E31, E44, E50, R30

Klíčová slova: index spotřebitelské inflace, finanční stabilita, ceny nemovitostí, makroprudenční politika, měnová politika, vlastnické bydlení

Vydáno: červen 2017

Ke stažení: RPN No. 1/2017 (pdf, 209 kB)