ČNB > Ekonomický výzkum > Publikace výzkumu > Research and Policy Notes - česky > 2011 > Survey of Research on Financial Sector Modeling within DSGE Models: What Central Banks Can Learn from It

Survey of Research on Financial Sector Modeling within DSGE Models: What Central Banks Can Learn from It

František Brázdik, Michal Hlaváček, Aleš Maršál

Tento přehledový článek přináší náhled do rychle se rozvíjejícího výzkumu modelování finančních frikcí. Nedávná finanční krize podnítila zájem o operacionalizaci konceptů finančních frikcí a o jejich zahrnutí mezi hospodářsko-politické nástroje. Rychlý rozvoj literatury na toto téma byl motivací pro náš přehled stávajících přístupů k této problematice. V článku jsou nejdříve zmapována empirická zjištění, která jsou motivací pro zahrnutí finančních frikcí do modelů. Tento přehledový článek se soustřeďuje na popis základních přístupů k zahrnutí finančních frikcí do dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy (DSGE). Posléze je diskutována významnost a empirická identifikace efektu finančního akcelerátoru. Je rovněž popsána role modelů s finančními frikcemi v měnové a makroprudenční politice ČNB. Závěrem této diskuse je, že vzhledem k heterogenitě různých přístupů k finančním frikcím je pro provádění měnové politiky vhodné se orientovat na rozvoj alternativních satelitních přístupů. Je diskutována také role DSGE modelů s finančními frikcemi pro makroprudenční politiku, v jejímž rámci mohou být tyto modely mj. použity pro generování scénářů pro zátěžové testování. Je možno učinit závěr, že v této oblasti mohou DSGE modely s finančními frikcemi vhodně doplnit stávající praxi zátěžového testování, ale nemohou ho zcela nahradit.

JEL kódy: E21, E22, E27, E59

Klíčová slova: DSGE modely, finanční akcelerátor, finanční frikce

Vydáno: prosinec 2011

Ke stažení: RPN No. 3/2011 (pdf, 2 MB)

Publikováno jako: Brázdik, F, Hlaváček, M., Maršál, A. (2012): Survey of Research on Financial Sector Modeling within DSGE Models: What Central Banks Can Learn from It. Czech Journal of Economics and Finance, 62(3), 252–277.