ČNB > Ekonomický výzkum > Publikace výzkumu > CNB Working paper series > 2018 > How Do Large Banking Groups Manage the Efficiency of Their Subsidiaries? Evidence from CEE

How Do Large Banking Groups Manage the Efficiency of Their Subsidiaries? Evidence from CEE

Václav Hausenblas, Jitka Lešanovská

Analyzujeme nákladovou efektivitu dceřiných společností vybraných mezinárodních bankovních skupin, které v 90. letech a po roce 2000 vybudovaly významnou síť dceřiných společností ve střední a východní Evropě (CEE). Výsledky bayesovské stochastické analýzy efektivity na datech za období 2002–2015 naznačují nadprůměrně kvalitní řízení efektivity dceřiných společností patřících k těmto bankovním skupinám, zejména pak v období po krizi 2008–2009. Zjistili jsme, že dceřiné společnosti bankovních skupin byly zpravidla nákladově efektivnější než ostatní srovnatelné banky ve střední a východní Evropě a že tento rozdíl se v pokrizovém období dále zvýšil. Zatímco se rozptyl v efektivitě bank v zemích střední a východní Evropy v období po krizi zvýšil a zůstal na vyšší úrovni, mezinárodním bankovním skupinám se jej podařilo přiblížit k úrovni před krizí, případně jej ještě dále snížit. Ačkoliv efektivita bank je relativně perzistentní, naše výsledky naznačují rovněž existenci beta konvergence pro všechny analyzované mezinárodní bankovní skupiny směrem k odhadnutému dlouhodobému průměru. Ten by měl být významně vyšší než u kontrolní skupiny pro většinu analyzovaných mezinárodních bankovních skupin.

JEL kódy: G21, G39

Klíčová slova: bankovní skupiny, konvergence, efektivita, řízení

Vydáno: říjen 2018

Ke stažení: CNB WP 13/2018 (pdf, 683 kB)