ČNB > Ekonomický výzkum > Publikace výzkumu > CNB Working paper series > 2016 > Intraday Dynamics of Euro Area Sovereign Credit Risk Contagion

Intraday Dynamics of Euro Area Sovereign Credit Risk Contagion

Luboš Komárek, Kristyna Ters, Jörg Urban

Práce se zaměřuje na zkoumání role trhu CDS a dluhopisového trhu jako transmisních kanálů nákazy kreditním rizikem mezi svrchovanými entitami během současné krize svrchovaného dluhu zemí eurozóny a před ní. Analyzujeme mezidenní údaje pro země skupiny GIIPS, Německo, Francii a středoevropské země. Naše výsledky ukazují, že před krizí byl trh CDS a dluhopisový trh podobně významný v rámci transmise šoku finanční nákazy, ale následně během krize významnost dluhopisového trhu slábla. V práci ukazujeme, že efekt „útěku ke kvalitě“ během krize na německém dluhopisovém trhu nebyl v předkrizovém období přítomný. Námi odhadnuté riziko svrchované nákazy bylo vyšší během krize s průměrnou odezvou relevantních informací v délce mezi jednou až dvěma hodinami pro země skupiny GIIPS. Aplikací exogenních makroekonomických informací majících charakter šoku ukazujeme, že během krizového období vzrostlo kreditní riziko, které však nebylo v souladu s vývojem fundamentálních proměnných. Dále ukazujeme, že středoevropské země nebyly dotčeny nákazou svrchovaného kreditního rizika bez závislosti na úrovni jejich veřejného dluhu a na jejich měně.

JEL kódy: E44, G12, G14, G15

Klíčová slova: nákaza, CDS, panelový VAR, svrchované kreditní riziko, krize svrchovaného rizika, vedlejší efekt

Vydáno: červen 2016

Ke stažení: CNB WP 4/2016 (pdf, 629 kB)