ČNB > Ekonomický výzkum > Publikace výzkumu > CNB Working paper series > 2015 > Profitability Life Cycle of Foreign Direct Investment and its Application to the Czech Republic

Profitability Life Cycle of Foreign Direct Investment and its Application to the Czech Republic

Filip Novotný

Hlavním hybatelem ekonomického růstu v České republice jsou přímé zahraniční investice (PZI). Rozhodnutí přímých zahraničních investorů jsou podmíněna snahou o dosažení zisku, a v důsledku toho pozorujeme zhoršení bilance výnosů běžného účtu. Profil ziskovosti PZI je odhadnut na panelu zemí a poté aplikován na Českou republiku. Životní cyklus ziskovosti PZI má nelineární časový průběh, který trvá 15 až 16 let. Maximální ziskovosti je dosaženo v sedmém až osmém roce od původní investice. Země střední a východní Evropy dosahují vyšší návratnosti kapitálu ve srovnání s celým vzorkem zemí. Znalost životního cyklu ziskovosti přímých zahraničních investic nám umožňuje konstrukci různých scénářů vývoje celkových výnosů z PZI v závislosti na předpokládaném budoucím přílivu PZI (měnící se zásobě PZI).

JEL kódy: C33, F21, F32

Klíčová slova: platební bilance, výnosy z PZI, životní cyklus

Vydáno: prosinec 2015

Ke stažení: CNB WP 11/2015 (pdf, 1,7 MB)