ČNB > Ekonomický výzkum > Publikace výzkumu > CNB Working paper series > 2012 > Does Central Bank Financial Strength Matter for Inflation? An Empirical Analysis

Does Central Bank Financial Strength Matter for Inflation? An Empirical Analysis

Soňa Benecká, Tomáš Holub, Narcisa Liliana Kadlčáková, Ivana Kubicová

Tento článek zkoumá empirický vztah mezi finanční silou centrálních bank a inflací. Význam tohoto tématu v posledních letech vzrostl s tím, jak rizika v bilancích řady centrálních bank narostla a zvýšila se pravděpodobnost jejich finančních ztrát. Článek dospívá k závěru, že lze sice v případě některých metod odhadu nalézt u několika alternativních měřítek finanční síly centrální banky statisticky významný a potenciálně nelineární vztah k pozorované inflaci, tento vztah však není tak robustní, jak naznačují dosavadní – nemnohé – výzkumné práce na dané téma. Celkově lze konstatovat, že ostatní faktory vysvětlující rozdíly v inflaci mezi jednotlivými zeměmi mají výrazně silnější a robustnější roli.

JEL kódy: E31, E52, E58

Klíčová slova: finanční síla centrální banky, nezávislost centrální banky, inflace, měnová politika, ražebné

Vydáno: květen 2012

Ke stažení: CNB WP 3/2012 (pdf, 590 kB)