ČNB > Ekonomický výzkum > Publikace výzkumu > CNB Working paper series > 2011 > Is Monetary Policy in the New EU Member States Asymmetric?

Is Monetary Policy in the New EU Member States Asymmetric?

Bořek Vašíček

Ekonometrické odhady Taylorova pravidla se staly oblíbenou formou, jak popsat rozhodování centrálních bank o měnové politice. Existují nejrůznější důvody, proč měnová politika v praxi může být asymetrická a odhadované Taylorovo pravidlo nelineární. Cílem této práce je analýza možných asymetrií měnové politiky tří nových členských zemí EU, které cílují inflaci (ČR, Maďarsko a Polsko). Analýza využívá dvou odlišných empirických přístupů: (i) GMM odhadu modelů, které umožňují identifikaci zdrojů možných asymetrií měnové politiky, ale jejichž výsledky jsou silně podmíněny specifickými funkčními vztahy modelů, a (ii) flexibilního rámce prahové (threshold) regrese, kdy nelinearita vstupuje prostřednictvím přepínání měnové politiky mezi dvěma režimy v souladu s hodnotou prahové proměnné. Výsledky studie jsou s ohledem na existence asymetrií v měnové politice smíšené. Zaprvé, měnová politika není asymetrická z důvodu nelinearit v ekonomickém systému, protože jejich existence nebyla analýzou potvrzena. Zadruhé, některé výsledky naznačují existenci asymetrické politiky z důvodu asymetrických preferencí centrálních bank. Zatřetí, odhady prahové regrese poukazující na skutečnost, že dochází k přepínání měnové politiky mezi dvěma režimy dle intenzity finančního stresu v ekonomice.

JEL kódy: C32, E52, E58.

Klíčová slova: Cílování inflace, měnová politika, nelineární Taylorovo pravidlo, threshold regrese.

Vydáno: červenec 2011

Ke stažení: CNB WP No. 5/2011 (pdf, 2 MB)

Publikováno jako: Vašíček, B. (2012): Is Monetary Policy in the New EU Member States Asymmetric? Economic Systems, 36(2), 235–263.