ČNB > Ekonomický výzkum > Publikace výzkumu > CNB Working paper series > 2009 > Housing Price Bubbles and their Determinants in the Czech Republic and its Regions

Housing Price Bubbles and their Determinants in the Czech Republic and its Regions

Michal Hlaváček, Luboš Komárek

Článek na základě empirické analýzy diskutuje faktory ovlivňující ceny nemovitostí a pokouší se určit období nadhodnocených cen nemovitostí pomocí tří přístupů: s použitím poměrových ukazatelů vztažených k cenám nemovitostí (poměr ceny bytu a mezd a poměr cen bytů a nájemného), s použitím analýzy časových řad pro Českou republiku jako celek a s použitím panelové regrese pro jednotlivé kraje České republiky. Analýza časových řad a analýza poměrových ukazatelů identifikovaly nadhodnocení cen nemovitostí v letech 2002/03 a 2007/08. V letech 2007/08 však byl růst cen nemovitostí podle analýzy časových řad z velké části vysvětlitelný vývojem fundamentálních charakteristik, takže nadhodnocení cen v tomto období bylo výrazně menší v porovnání s prvním obdobím. V regionálním pohledu se ukazuje vyšší míra nadhodnocení v regionech s vyššími cenami nemovitostí, ovšem s výjimkou Prahy, která se jeví jako „specifický“ region.

Klíčová slova: Bubliny v cenách aktiv, ceny nemovitostí, Česká republika a její regiony, panelové odhady.

JEL Kódy : R21, R31, C23.

Vydáno: prosinec 2009

Ke stažení: CNB WP No. 12/2009 (pdf, 648 kB)

Publikováno jako: Komárek, L. and Hlaváček, M. (2011): Regional Analysis of Housing Price Bubbles and their Determinants in the Czech Republic. Czech Journal of Economic and Finance, 61(1), 67-91.