ČNB > Ekonomický výzkum > Publikace výzkumu > CNB Working paper series > 2008 > Central Bank Losses and Economic Convergence

Central Bank Losses and Economic Convergence

Martin Cincibuch, Tomáš Holub, Jaromír Hurník

Tato práce se zevrubně zabývá problematikou ztráty centrální banky. Je navržen analytický rámec pro posouzení rozvahy centrální banky a její dlouhodobé udržitelnosti z hlediska plnění měnověpolitických cílů. Pokrokem ve srovnání s dřívější literaturou je systematický rozbor důsledků ekonomické konvergence pro rozvahu centrální banky. Konkrétně je pozornost věnována roli rizikové prémie a trendového zhodnocování reálného kurzu. Pro závěry založené na komparativně-statické analýze jsou odvozena a prakticky použita analytická řešení, která jsou doplněna numerickými simulacemi budoucí dynamiky rozvahy. Podle výsledků simulací pro českou ekonomiku by měla být Česká národní banka schopna splatit svou akumulovanou ztrátu přibližně v horizontu 15 let bez nutnosti transferu prostředků z veřejných rozpočtů.

Klíčová slova: rozvaha, centrální banka, ekonomická konvergence, monetární politika, reálná apreciace, riziková prémie, ražebné, ekonomická transformace

Vydáno: říjen 2008

Publikováno jako: Cincibuch, M., Holub, T. and J. Hurník (2009): Central Bank Losses and Economic Convergence, Finance a úvěr - Czech Journal of Economics and Finance, str. 190-215.

Ke stažení: CNB WP No. 3/2008 (pdf, 130 kB)