ČNB > Ekonomický výzkum > Publikace výzkumu > CNB Working paper series > 2006 > Aggregate Wage Flexibility in Selected New EU Member States

Aggregate Wage Flexibility in Selected New EU Member States

Ian Babetskii

Režim pevného kurzu odstraňuje jeden stupeň volnosti při absorbování makroekonomických šoků. Z tohoto důvodu se v zemích, které jsou členy měnové unie nebo které hodlají do měnové unie vstoupit, vyžaduje vyšší pružnost trhu práce. Tato práce se zaměřuje na analýzu trhů práce v rozšířené Evropské unii podle jednotlivých zemí a jejím cílem je empirické vyhodnocení role agregátních mezd jako nápravného mechanismu pro řešení ekonomických poruch. Byl vypracován soubor čtvrtletních údajů za období 1994-2004 pro čtyři středoevropské státy (CE-4), čtyři nové členy EU, kteří se již účastní Mechanismu směnných kurzů II (účastníci ERM-II) a tři okrajové členy eurozóny (EMU-3). K určení toho, do jaké míry mohou agregátní mzdy vyrovnávat šoky v ekonomice, používáme klasickou techniku časových řad/panelovou techniku, bayesovský přístup a kointegrační techniku. Zdá se, že makroekonomické údaje nepodporují tvrzení, že reálné mzdy jsou pružné v CE-4, zemích účastníků ERM-II a v EMU-3.

Klíčová slova: ERM-II, přijetí eura, trh práce, pružnost mezd

Vydáno: duben 2006

Publikováno jako: Babecký, J. (2008): Aggregate Wage Flexibility in New EU Member States, AUCO Czech Economic Review, 2(2), s. 123-145.

Ke stažení: CNB WP No. 1/2006 (pdf, 313 kB)