ČNB > Ekonomický výzkum > Publikace výzkumu > CNB Working paper series > 2005 > Deteriorating Cost Efficiency in Commercial Banks Signals an Increasing Risk of Failure

Deteriorating Cost Efficiency in Commercial Banks Signals an Increasing Risk of Failure

Anca Podpiera, Jiří Podpiera

Ačkoli je podle všeobecného mínění klíčovým determinantem úspěchu banky v rizikovém světě kvalita řízení, jsou systémy včasného varování poněkud paradoxně vystavěné zejména na finančních aspektech, které odsouvají hodnocení kvality řízení stranou. V této práci ukazujeme za pomoci odhadovaných výsledků nákladové efektivnosti českého bankovního sektoru, že nákladově neefektivní řízení bylo v období konsolidace bankovního předzvěstí úpadku bank, a tedy navrhujeme, aby byla nákladová efektivnost zařazena do systémů včasného varování.

Klíčová slova: úpadek banky, nákladová efektivnost, stochastická hranice, model rizika

Vydáno: prosinec 2005

Publikováno jako: Pruteanu-Podpiera, A. and J. Podpiera (2008): The Czech Transition Banking Sector Instability: The Role of Operational Cost Management, Economic Change and Restructuring, 41(3), s. 209-219.

Ke stažení: CNB WP No. 6/2005 (pdf, 304 kB)