ČNB > Ekonomický výzkum > Publikace výzkumu > CNB Working paper series > 2005 > The Behavioural Equilibrium Exchange Rate of the Czech Koruna

The Behavioural Equilibrium Exchange Rate of the Czech Koruna

Luboš Komárek, Martin Melecký

Tato práce odvozuje model behaviorálního rovnovážného kurzu (BEER) české koruny a odhaduje jej pomocí tří metod vhodných pro nestacionární časové řady. Potenciální determinanty reálného rovnovážného kurzu brané v úvahu jsou diferenciál produktivity, úrokový diferenciál, směnné relace, čisté přímé zahraniční investice, čistá zahraniční aktiva, spotřeba vlády a míra otevřenosti. Zjišťujeme, že česká koruna byla v období let 1994 – 2004 podhodnocena v průměru asi o 7 procent z hlediska odhadovaného BEER. Významnými determinanty rovnovážného kurzu české koruny jsou podle všeho diferenciál produktivity, reálný úrokový diferenciál, směnné relace a čisté přímé zahraniční investice.

Klíčová slova: Česká republika, modelování rovnovážného kurzu, ERM II, výchylky devizových kurzů, analýza časových řad

Vydáno: prosinec 2005

Publikováno jako:

Ke stažení: CNB WP No. 5/2005 (pdf, 361 kB)