ČNB > Ekonomický výzkum > Publikace výzkumu > CNB Working paper series > 2004 > Eigenvalue Decomposition of Time Series with Application to the Czech Business Cycle

Eigenvalue Decomposition of Time Series with Application to the Czech Business Cycle

Jaromír Beneš, David Vávra

Následujeme metodu podobnou Beveridge-Nelsonovi pro dekomposici časových řad (na trend, hospodářský cyklus a nepravidelné komponenty) a zkoumáme stylizovaný model determinace cenové inflace za použití českých dat. Charakterizujeme odhadnuté komponenty CPI, PPI a inflace cen importů dohromady s reálnou mzdou produkce a reálného výstupu, a vyhodnocujeme základní korelační charakteristiky. Dále počítáme strukturální inovace uvalením restrikcí na jejich dlouhodobé efekty, odhadujeme impulsní odezvy a testujeme výsledky pomocí bootstrapové simulace. Domníváme se, že hlavní možností dalšího zpřesnění výzkumu jsou dvě oblasti. Zaprvé, z hlediska ekonomické perspektivy, v konstrukci indikátorů reálných mezních nákladů, a zadruhé, ze hlediska statistické perspektivy, v dodatečném vyhodnocení robustnosti metody.

Klíčová slova: bootstrap, hospodářský cyklus, inflace, strukturální VAR, dekomposice časových řad

Vydáno: prosinec 2004

Ke stažení: CNB WP No 8/2004 (pdf, 471 kB)