ČNB > Ekonomický výzkum > Publikace výzkumu > CNB Working paper series > 2003 > Some Exchange Rates Are More Stable than Others; Short-Run Evidence from Transition Countries

Some Exchange Rates Are More Stable than Others; Short-Run Evidence from Transition Countries

Aleš Bulíř

Tato práce se empiricky zabývá souvislostí mezi endogenní likviditou a stanovením devizového kurzu na vzorku čtyř tranzitivních ekonomik. Nacházíme důkazy podporující hypotézu nelineárního procesu opravy chyb oproti dlouhodobým odchylkám od trendu. Výsledky naznačují, že včasná a úspěšná liberalizace devizového trhu a finančních účtů se vyplatí z hlediska hloubky trhu a tudíž rychlejšího přizpůsobení se národních měn krátkodobým šokům působícím na devizový kurz.

Vydáno: červenec 2003

Klíčová slova: devizový kurz, endogenní likvidita, mechanismus opravy chyb, nelineárnost

Revidovaná verze:

Ke stažení: CNB WP No. 5/2003 (pdf, 675 kB)