ČNB > Ekonomický výzkum > Publikace výzkumu > CNB Working paper series > 2002 > Estimating market probabilities of future interest rate changes

Estimating market probabilities of future interest rate changes

Martin Hlušek

Cílem této práce je provést odhad predikce tržního konsensu ohledně budoucího vývoje měnové politiky a kvantifikovat míru zohlednění pravděpodobnosti změn úrokových sazeb
v různých časových horizontech v budoucnosti. Navrhovaný model používá běžnou promptní výnosovou křivku peněžního trhu a dostupné derivátové nástroje peněžního trhu (dohody
o budoucích úrokových sazbách, FRA) a odhaduje pravděpodobnost změn úrokových sazeb až v horizontu 12 měsíců. Odhadovaná pravděpodobnost a možné scénáře úrokových sazeb jsou konzistentní se sledovanými úrokovými sazbami peněžního trhu a FRA. Výstup modelu je tudíž nutné interpretovat spíše jako popis současného tržního konsensu o budoucích měnových podmínkách než nástroj pro predikci nebo nastavení správné hladiny úrokových sazeb. Metoda odhadu vychází ze standardních údajů peněžního trhu a je tedy aplikovatelná na jakýkoli vyspělý finanční trh. Pravděpodobnostní struktura očekávaných změn úrokových sazeb v budoucnosti by mohla sloužit jako ukazatel reakce peněžního trhu na zveřejněné makroeekonomické údaje a verbální intervence orgánů odpovědných za měnovou politiku. Také nám umožňuje změřit míru předvídatelnosti měnové politiky a kvantifikovat tak účinky překvapení spojené s nečekanými měnověpolitickými změnami.

Klíčová slova: měnová politika, časová struktura úrokových sazeb, očekávání trhu

Vydáno: prosinec 2002

Ke stažení: CNB WP No. 2/2002 (pdf, 491 kB)