ČNB > Ekonomický výzkum > Výbor pro výzkum

Výbor pro výzkum

Výbor pro ekonomický výzkum ČNB je stálý poradní orgán bankovní rady ČNB pro otázky ekonomického výzkumu. Od svého vzniku v roce 2001 se Výbor schází každý rok na podzim, aby prodiskutoval materiály zpracované SAOEV a dal k nim doporučení před jejich projednáním v bankovní radě. SAOEV předkládá Výboru k diskusi priority ekonomického výzkumu, projekty podané v rámci výzvy k podání projektů a roční přehledové zprávy. Předsedou výboru je guvernér ČNB, který může být zastoupen jím pověřeným členem bankovní rady. Od roku 2013 guvernér pověřil vedením Výboru člena bankovní rady Kamila Janáčka. Výbor má 17 členů, z toho šest externích zahraničních expertů.

Složení Výboru v roce 2016

Miroslav Singer, guvernér, předseda Výboru

Kamil Janáček, člen bankovní rady pověřený vedením Výboru

Kamil Galuščák, tajemník Výboru, ředitel Samostatného odboru ekonomického výzkumu

Katrin Assenmacher-Wesche, Švýcarská národní banka

Michael Bordo, Rutgers University

Martin Čihák, Mezinárodní měnový fond

Kasper Roszbach, Sveriges Riksbank

Klaus Schmidt-Hebbel, Institute of Economics, Catholic University of Chile

Oreste Tristani, Evropská centrální banka

Jan Babecký, koordinátor výzkumu, Samostatný odbor ekonomického výzkumu

Jan Brůha, koordinátor výzkumu, Samostatný odbor ekonomického výzkumu

Jan Frait, ředitel Samostatného odboru finanční stability

Michal Franta, koordinátor výzkumu, Samostatný odbor ekonomického výzkumu

Michal Hlaváček, koordinátor výzkumu, Samostatný odbor ekonomického výzkumu

Tomáš Holub, ředitel Sekce měnové

David Rozumek, ředitel Sekce dohledu nad finančním trhem

Jan Schmidt, ředitel Sekce řízení rizik a podpory obchodů

Vlastimil Vojáček, ředitel Sekce statistiky a datové podpory

Složení výboru v minulých letech