ČNB > Servis pro média > Tiskové zprávy ČNB > 2016 > ČNB oznamuje, že ERB bank není schopna dostát svým závazkům

ČNB oznamuje, že ERB bank není schopna dostát svým závazkům

11. 10. 2016

Česká národní banka zveřejňuje rozhodný den, kdy Garanční systém finančního trhu obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti ERB bank dostát za zákonných a smluvních podmínek svým závazkům vůči oprávněným osobám. Tímto rozhodným dnem je 11. říjen 2016.

Česká národní banka tak činí v souladu s § 41d odst. 1 a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách v platném znění. Do pravomocného ukončení správního řízení s ERB bank není Česká národní banka oprávněna sdělovat jakékoli další informace.

Pro více informací: https://www.garancnisystem.cz

Marek Zeman
ředitel odboru komunikace

 


Rozhodným dnem se v tomto případě rozumí den, kdy Garanční systém finančního trhu od ČNB obdrží informaci o neschopnosti banky dostát svým závazkům. Do 7 pracovních dnů od tohoto rozhodného dne pak musí být Garančním systémem zahájena výplata náhrady vkladů.

Vklady občanů i firem u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v České republice jsou ze zákona pojištěny u Garančního systému finančního trhu, a to včetně úroků, do výše maximálně 100.000 eur (cca 2,7 milionu Kč) na jednoho klienta. Náhrady se poskytují do 100 procent jejich výše, není tedy nutná žádná spoluúčast.