ČNB > Servis pro média > Tiskové zprávy ČNB > 2012 > Pamětní stříbrná mince ke 150. výročí založení Sokola

Pamětní stříbrná mince ke 150. výročí založení Sokola

14. 02. 2012

Česká národní banka připomene 150. výročí založení tělocvičného spolku Sokol vydáním pamětní stříbrné mince v nominální hodnotě 200 Kč. Dvousetkoruna nese na rubové straně hlavní heslo zakladatele Sokola Miroslava Tyrše „Tužme se“. V prodeji bude od 15. února 2012.

Na lícní straně mince je na pozadí dekoru zobrazujícího cvičence při sokolském sletu vyobrazen současný znak Sokola s českým lvem ve svém středu. Dekor s cvičenci se objevuje také na pozadí rubové strany mince spolu s motivem z prvního praporu od Josefa Mánesa, který zobrazuje sokola s Tyršovým heslem mezi křídly. Podobu mince navrhl Jaroslav Bejvl.

Česká národní banka vydá do oběhu celkem 20 200 kusů mince, z toho 12 200 kusů ve špičkové kvalitě s leštěným polem a matovým reliéfem a 8 000 kusů v běžné kvalitě. Nominální hodnota mince není její prodejní cenou, ta zohledňuje mimo jiné i aktuální cenu stříbra, náklady spojené s výrobou a DPH.

Česká obec sokolská sdružuje příznivce sportu, pohybových aktivit a kulturní činnosti. U zrodu Sokola stál v únoru 1862 Miroslav Tyrš, který byl také vydavatelem časopisu Sokol a velitelem prvního sokolského sletu na pražském Střeleckém ostrově v roce 1882. Brzy po svém založení se stal Sokol nejsilnějším tělocvičným spolkem v českých zemích, v éře jeho zlatého věku v období první republiky byl jeho členem každý 15. československý občan. Nyní jsou sokolové sdruženi v zhruba 1 200 jednotách po celé České republice.

Dvousetkoruna k výročí 150 let založení Sokola je druhou z letošních pěti emisí této nominální hodnoty. Vedle již vydané mince k výročí 400 let od úmrtí Rudolfa II. to budou dvousetkoruny k výročí 100 let od založení Junáka, 100 let od narození Kamila Lhotáka a 100 let od otevření Obecního domu v Praze.

Marek Petruš, mluvčí ČNB