ČNB > Servis pro média > Tiskové zprávy ČNB > 2010 > Upozornění na aktivity Halebridge Asset Management

Upozornění na aktivity Halebridge Asset Management

06. 12. 2010

Česká národní banka upozorňuje veřejnost na činnost společnosti Halebridge Asset Management AG, která na území České republiky nabízí odkoupení pojistných smluv životního a penzijního pojištění spojených s postoupením práv a nároků z nich.

Činnost společnosti Halebridge Asset Management AG vykazuje znaky neoprávněného přijímání vkladů a v některých aspektech i neoprávněného shromažďování prostředků od veřejnosti, tedy činností v České republice plně regulovaných. Společnost Halebridge Asset Management AG však nedisponuje žádným povolením k činnosti uděleným Českou národní bankou a není tak oprávněna příjímat vklady ani shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti.

Vložené prostředky proto nejsou ze zákona pojištěny.

Odbor komunikace ČNB