ČNB > Servis pro média > Tiskové zprávy ČNB > 2010 > V ČNB bude od října samostatně působit odbor finanční stability

V ČNB bude od října samostatně působit odbor finanční stability

29. 09. 2010

Novým samostatným útvarem České národní banky se stane od 1. října 2010 odbor finanční stability. Tato institucionální změna je v souladu mezinárodním trendem posilování role finanční stability a makroprudenční politiky v centrálních bankách.

Na činnost nového samostatného odboru finanční stability bude dohlížet člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Kamil Janáček. Vznik odboru a vyčlenění expertů na finanční stabilitu z nynějšího samostatného odboru ekonomického výzkumu a finanční stability (SAO EVFS) schválila bankovní rada ČNB. Ředitelem nového útvaru se stane Jan Frait, dosavadní náměstek ředitelky SAO EVFS.

Finanční stabilita patří již řadu let mezi hlavní cíle ČNB. V souvislosti s důsledky globální finanční krize se význam cíle a analýz finanční stability v centrálních bankách zásadně zvýšil. Na globální, evropské i národní úrovni začaly být diskutovány způsoby, jak do systému nástrojů pro prosazování finanční stability zařadit nový pilíř – makroprudenční politiku.

Jednou z hlavních priorit nového odboru je přiblížit rámec makroprudenční politiky z hlediska propracovanosti a rigoróznosti k rámci, v němž je již dlouhodobě prováděna měnová politika,“ uvedl Jan Frait.

Samostatný odbor finanční stability se soustředí na stávající analýzy finanční stability a provádění zátěžových testů finančního systému. Kromě toho se bude zabývat makroprudenční regulací a makroprudenčním dohledem (v pojetí tzv. macroprudential oversight), které jsou zaměřeny na analýzu, hodnocení a omezování systémového rizika.

SAO EVFS se 1. října 2010 vrátí k názvu, který nesl do roku 2007 (samostatný odbor ekonomického výzkumu), a k původnímu primárnímu mandátu, tedy zodpovědnosti za stanovování priorit ekonomického výzkumu, jeho koordinaci v rámci celé ČNB a k tvorbě záznamů z měnověpolitických jednání. Ředitelkou samostatného odboru ekonomického výzkumu bude i nadále současná ředitelka SAO EVFS Kateřina Šmídková.

Marek Petruš
Ředitel komunikace a mluvčí ČNB

 


Životopis Jana Fraita

Jan FraitNarozen 28.11.1965 ve Slavičíně. Po ukončení inženýrského studia na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava v roce 1988 absolvoval na této fakultě v roce 1995 doktorské studium. V tomto roce také získal za práci „Portfolio model platební bilance (a jeho aplikace na ČR v letech 1992–1995)“ ocenění Mladý ekonom roku udělované Českou společností ekonomickou. Od roku 1990 působí jako pedagog Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. V roce 1998 na VŠB-TU Ostrava habilitoval v oboru ekonomie. V roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor ekonomie. Od roku 1999 do roku 2007 byl členem republikového představenstva České společnosti ekonomické a od prosince 2001 do ledna 2004 zastával funkci prezidenta této společnosti. Je dlouholetým editorem časopisu Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance a od roku 2006 členem vědecké rady Karlovy univerzity v Praze.

V ČNB pracuje od roku 2000. V prosinci 2000 byl prezidentem republiky na šestileté období jmenován členem bankovní rady. Od roku 2007 pak působil jako poradce bankovní rady a náměstek ředitelky samostatného odboru ekonomického výzkumu zodpovědný za oblast analýz finanční stability. V této pozici zastupoval ČNB ve Výboru pro bankovní dohled Evropské centrální banky.

J. Frait je ženatý a má jedno dítě.