ČNB > Servis pro média > Tiskové zprávy ČNB > 2007 > 12.6.2007 - odnětí povolení - České národní spořitelní družstvo

ČNB odňala povolení působit jako spořitelní družstvo společnosti České národní spořitelní družstvo

15. 06. 2007

Dne 1. června 2007 nabylo právní moci rozhodnutí České národní banky ze dne 14. května 2007 o odnětí povolení působit jako družstevní záložna společnosti České národní spořitelní družstvo, se sídlem v Brně, Staré Brno, Kopečná 236/16, IČ: 268 82 205. Důvodem k odnětí povolení působit jako družstevní záložna byly závažné nedostatky v činnosti uvedené družstevní záložny zjištěné Českou národní bankou při kontrole.