Komentáře ČNB ke zveřejněným statistickým údajům o inflaci a HDP
z minulých let

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v květnu 2018

11. 06. 2018

Inflace v květnu mírně nad prognózou ČNB

Podle dnes zveřejněných údajů dosáhl v květnu meziroční růst cenové hladiny hodnoty 2,2 %. Inflace se tak po několika měsících vrátila lehce nad dvouprocentní cíl ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v květnu meziročně zvýšily o 2,1 %.

Inflace byla v květnu mírně nad prognózou ČNB. Odchylka v tomto směru byla dána především vyšším než prognózovaným meziročním růstem cen pohonných hmot a cen potravin. V menší míře pak k uvedené odchylce přispěla též mírně vyšší než očekávaná jádrová inflace. Růst regulovaných cen a primární dopady změn nepřímých daní v květnu odpovídaly prognóze ČNB.

Zveřejněná data jsou mírným proinflačním rizikem stávající prognózy ČNB, podle které zůstávají domácí inflační tlaky silné. Projevuje se v nich výrazná mzdová dynamika v podmínkách rychlého růstu české ekonomiky. Tyto tlaky se sice budou postupně zmírňovat, slábnout však bude i protiinflační působení dovozních cen. Do nich se v letošním roce nadále promítá předchozí posílení kurzu koruny. Podle stávající prognózy se inflace v dalším průběhu letošního roku bude pohybovat mírně pod cílem. Stabilní růst zahraničních výrobních cen při zřetelném zpomalení tempa posilování měnového kurzu v příštím roce povede k opětovnému zvyšování dovozních cen. Na horizontu měnové politiky, tedy ve druhém a třetím čtvrtletí příštího roku, se tak inflace vrátí do těsné blízkosti dvouprocentního cíle.

Tomáš Holub, ředitel sekce měnové