Komentáře ČNB ke zveřejněným statistickým údajům o inflaci a HDP
z minulých let

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v dubnu 2018

10. 05. 2018

Inflace v dubnu v souladu s prognózou ČNB

Podle dnes zveřejněných údajů dosáhl v dubnu meziroční růst cenové hladiny hodnoty 1,9 %. Inflace se tak nachází těsně pod dvouprocentním cílem ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v dubnu meziročně zvýšily o 1,8 %.

Inflace byla v dubnu v souladu s prognózou ČNB. To přitom platí nejen o celkovém údaji, ale do značné míry i o jednotlivých složkách cenového vývoje.

Zveřejněná data tak potvrzují vyznění poslední prognózy ČNB, podle níž bylo nedávné snížení inflace mírně pod cíl důsledkem odeznění loňských jednorázových faktorů a poklesu dovozních cen. Domácí inflační tlaky nicméně zůstávají silné. Projevuje se v nich výrazná mzdová dynamika v podmínkách rychlého růstu české ekonomiky. Tyto tlaky se sice budou postupně zmírňovat, slábnout však bude i protiinflační působení dovozních cen. Do nich se v letošním roce nadále promítá posílený kurz koruny. Inflace se letos bude i nadále pohybovat mírně pod cílem. Stabilní růst zahraničních výrobních cen při zřetelném zpomalení tempa posilování měnového kurzu však v příštím roce povede k opětovnému zvyšování dovozních cen. Na horizontu měnové politiky, tedy ve druhém a třetím čtvrtletí příštího roku, se tak inflace vrátí do těsné blízkosti dvouprocentního cíle.

Petr Král, náměstek ředitele sekce měnové