Komentáře ČNB ke zveřejněným statistickým údajům o inflaci a HDP
z minulých let

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v červnu 2017

12. 07. 2017

Inflace v červnu 2017 byla mírně pod prognózou ČNB

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla cenová hladina v červnu 2017 meziročně o 2,3 %. Inflace se tedy nadále nachází v horní polovině tolerančního pásma dvouprocentního cíle ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v červnu meziročně zvýšily o 2,4 %.

Celková meziroční inflace byla v červnu o 0,3 procentního bodu pod prognózou ČNB. Odchylka inflace od prognózy se tedy oproti dubnu a květnu dále zvětšila, avšak jen nepatrně. Důvodem nižší než očekávané inflace byly stejnou měrou ceny potravin a pohonných hmot. Lehce vyšší oproti predikci naopak nadále byla jádrová inflace. V ní se už delší dobu projevuje pokračující růst domácí ekonomiky a zvýšená dynamika mezd. Naopak již odeznívá proinflační vliv dovozních cen, a to kvůli posílení kurzu koruny po ukončení kurzového závazku ČNB v kombinaci se zpomalením růstu výrobních cen v eurozóně pozorovaným v posledních měsících. Prognóza vývoje v netržních složkách inflace, tedy u regulovaných cen a primárních dopadů změn nepřímých daní, se v červnu naplnila.

Zveřejněná data představují mírné protiinflační riziko pro naplnění stávající prognózy ČNB. Toto protiinflační riziko má přitom povahu převážně vnějších nákladových šoků, zatímco domácí ekonomika podporuje setrvání inflace na zvýšených hodnotách. Podle prognózy ČNB se má inflace ve zbytku letošního roku nadále pohybovat v horní polovině tolerančního pásma. K cíli se pak opět vrátí počátkem příštího roku a v jeho těsné blízkosti se bude nacházet i na horizontu měnové politiky. Důvodem tohoto očekávaného zmírnění inflace bude zvyšování dynamiky produktivity práce, která tak bude ve zvýšené míře vyvažovat domácí nákladové tlaky plynoucí z robustního růstu mezd a ekonomické aktivity. Současně se obnoví protiinflační působení dovozních cen, a to v důsledku dalšího zvolnění růstu cen zahraničních výrobců v kombinaci s prognózovaným posílením kurzu koruny.

Tomáš Holub, ředitel sekce měnové