Komentáře ČNB ke zveřejněným statistickým údajům o inflaci a HDP
z minulých let

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v lednu 2017

10. 02. 2017

Inflace v lednu 2017 nad prognózou ČNB

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla cenová hladina v lednu 2017 meziročně o 2,2 %. Inflace se tak na začátku letošního roku nachází mírně nad 2% cílem ČNB. Po očištění o primární dopady změn nepřímých daní se spotřebitelské ceny v lednu 2017 meziročně zvýšily taktéž o 2,2 %.

Celková meziroční inflace byla v lednu o 0,3 procentního bodu nad prognózou ČNB. Důvodem byl zejména rychlejší než očekávaný růst korigované inflace bez cen pohonných hmot. V tomto ukazateli jádrové inflace se již delší dobu pozitivně projevuje pokračující růst domácí ekonomiky, zvyšující se dynamika mezd, obnovený růst výrobních cen v eurozóně a v posledních měsících též cenové dopady zavedení elektronické evidence tržeb v odvětví stravování a ubytování. V menší míře se na vyšší než prognózované lednové inflaci podílely i ceny potravin a regulované ceny. Lednový růst cen pohonných hmot odpovídal očekávání ČNB. Také prognóza dopadů změn nepřímých daní se naplnila.

Zveřejněná data představují mírně proinflační riziko prognózy ČNB, která předpokládá používání kurzu jako nástroje měnové politiky do poloviny letošního roku. Podle této prognózy se inflace dále zvýší do horní poloviny tolerančního pásma cíle. Na horizontu měnové politiky, tedy v první polovině příštího roku, se pak bude k dvouprocentnímu cíli navracet shora. Domácí náklady nadále znatelně porostou především vlivem zvyšujících se mezd. Spolu s obnoveným růstem cen průmyslových výrobců v eurozóně to povede k dalšímu zvýšení jádrové inflace. V opačném směru bude od poloviny letošního roku působit prognózou očekávané posílení kurzu koruny.

Luboš Komárek, ředitel odboru vnějších ekonomických vztahů, sekce měnová