Komentáře ČNB ke zveřejněným statistickým údajům o inflaci a HDP
z minulých let

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o HDP za 3. čtvrtletí roku 2013

04. 12. 2013

Vývoj ekonomické aktivity ve 3. čtvrtletí letošního roku zaostal za očekáváním ČNB

Podle dnes zveřejněného odhadu ČSÚ poklesl HDP očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy ve 3. čtvrtletí letošního roku meziročně o 1,3 %. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím bylo zaznamenáno jeho snížení o 0,1 %. V porovnání s prognózou ČNB je vykázaná změna ekonomické aktivity ve třetím čtvrtletí letošního roku nižší o 0,5 procentního bodu v meziročním, resp. o 0,3 procentního bodu v mezičtvrtletním vyjádření. Rozdílná výše odchylky od predikce ČNB v meziročním versus mezičtvrtletním vyjádření je dána revizí časové řady HDP za první pololetí letošního roku. V úhrnu za první tři čtvrtletí letošního roku byl HDP meziročně nižší o 1,8 %

Odchylka vývoje HDP ve 3. čtvrtletí od očekávání ČNB směrem dolů souvisela s tím, že spotřeba domácností meziročně nepatrně poklesla, zatímco ČNB očekávala její mírný nárůst. Ve stejném směru působilo nečekané meziroční snížení čistého vývozu. To bylo dáno jak nižším než očekávaným vývozem zboží a služeb, tak jejich vyšším dovozem. Naopak rychleji, než ČNB čekala, vzrostla ve třetím letošním čtvrtletí spotřeba vlády. Hrubá tvorba kapitálu propadla meziročně výrazně méně, než bylo předpovídáno, což bylo dáno vývojem zásob, jejichž nárůst byl pravděpodobně hlavní příčinou vyšších než očekávaných dovozů. Meziroční pokles fixních investic byl přitom naopak o něco hlubší, než ČNB očekávala.

Nově zveřejněné údaje představují riziko směrem k nižší než doposud očekávané ekonomické aktivitě v letošním roce. Celkově lze i nadále usuzovat, že se česká ekonomika již několik čtvrtletí nachází poblíž dna hospodářského cyklu, operuje hluboko pod hranicemi svých možností a působí směrem k poklesu cen.

Bankovní rada ČNB na svém listopadovém měnovém zasedání rozhodla o zahájení používání měnového kurzu za účelem dalšího uvolnění měnových podmínek, odvrácení hrozby deflace a dřívějšího návratu inflace k cíli ČNB. V souladu s tím bankovní rada označila alternativní scénář prognózy, který kvantifikuje dopady oslabení kurzu koruny do blízkosti hladiny 27 Kč/EUR, za nejpravděpodobnější scénář očekávaného budoucího vývoje. V uvedeném scénáři působí oslabení měnového kurzu prostřednictvím vyšších vývozů, nižších reálných úrokových sazeb a následně i příznivějšího vývoje na trhu práce promítajícího se pozitivně do spotřeby domácností na rychlejší oživení ekonomiky. Ta v příštím roce vzroste o 2,1 %, tj. o více než 1 procentní bod rychleji ve srovnání se situací, která by nastala, kdyby ČNB neuvolnila měnové podmínky.

Tomáš Holub, ředitel sekce měnové a statistiky