Komentáře ČNB ke zveřejněným statistickým údajům o inflaci a HDP
z minulých let

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v říjnu 2013

11. 11. 2013

Inflace v říjnu lehce pod očekáváním ČNB

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla cenová hladina v říjnu 2013 meziročně o 0,9 %. Celková meziroční inflace tak oproti září dále lehce zpomalila. Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, v říjnu rovněž zpomalila, a to na úroveň 0,1 %. Nacházela se tak hluboko pod dolní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB.

V porovnání s očekáváním ČNB byla celková meziroční inflace v říjnu o 0,1 procentního bodu nižší. Za tím stál pomalejší meziroční růst cen potravin. V opačném směru působil o něco mírnější pokles cen v segmentu korigované inflace bez pohonných hmot. Ceny v tomto okruhu zboží a služeb však dlouhodobě klesají a odrážejí přetrvávající výrazný útlum domácí ekonomiky včetně pomalého růstu mezd v podnikatelské sféře. Regulované ceny, změny nepřímých daní a do značné míry i ceny pohonných hmot se v říjnu vyvíjely v souladu s prognózou ČNB.

Zveřejněná data potvrzují náhled ČNB, že zdrojem inflace zůstávají vedle daňových změn ceny potravin a regulované ceny, jejichž příspěvek se však snižuje. Pokračuje významně protiinflační působení domácí ekonomiky, zatímco předchozí oslabení kurzu koruny má vliv v opačném směru. Krátkodobý výhled ČNB naznačoval, že se celková inflace na počátku roku 2014 po odeznění dopadů změn DPH a při poklesu regulovaných cen sníží až k nule a měnověpolitická inflace počátku příštího roku krátkodobě překmitne do lehce záporných hodnot. Po uvolnění měnových podmínek prostřednictvím měnového kurzu by však celková inflace měla počátkem příštího roku ležet na slabě kladných hodnotách.

Bankovní rada ČNB na svém posledním měnovém zasedání rozhodla o zahájení používání měnového kurzu za účelem dalšího uvolnění měnových podmínek, a to v podmínkách dosažení nulové dolní hranice úrokových sazeb. V souladu s tím bankovní rada označila alternativní scénář prognózy, který kvantifikuje dopady oslabení kurzu koruny do blízkosti hladiny 27 Kč/EUR, za nejpravděpodobnější scénář očekávaného budoucího vývoje. Podle tohoto scénáře se celková i měnověpolitická inflace vrátí k cíli ČNB již ve druhé polovině roku 2014, a to v důsledku rychlejšího růstu dovozních cen i výraznějšího oživení ekonomické aktivity v příštím roce.

Tomáš Holub, ředitel sekce měnové a statistiky