Komentáře ČNB ke zveřejněným statistickým údajům o inflaci a HDP
z minulých let

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v září 2013

09. 10. 2013

Inflace v září výrazně pod prognózou ČNB

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla cenová hladina v září 2013 meziročně o 1 %. Celková meziroční inflace tak oproti srpnu dále zpomalila. Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, v září rovněž zpomalila, a to na úroveň 0,2 %. Nacházela se tak hluboko pod dolní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB.

V porovnání se stávající prognózou ČNB byla celková meziroční inflace v září o 0,4 procentního bodu nižší. Za nižší než prognózovanou meziroční inflací stály v září zhruba rovným dílem regulované ceny, více záporná korigovaná inflace bez pohonných hmot a ceny potravin. Překvapení směrem dolů tak bylo rozprostřeno do převažující části spotřebního koše. Ceny pohonných hmot se v září vyvíjely prakticky v souladu s prognózou ČNB, jíž odpovídaly i dopady změn nepřímých daní.

Zveřejněná data – v kombinaci se snižujícím se výhledem regulovaných cen na příští rok – ukazují na sílící rizika stávající prognózy ČNB pro cenový vývoj směrem dolů. Tato prognóza přitom předpovídá, že se celková inflace bude i přes významné dopady daňových změn v letošním roce pohybovat pod 2% cílem ČNB a po odeznění těchto daňových vlivů se počátkem příštího roku dále sníží. Měnověpolitická inflace se v letošním roce bude nacházet pod dolní hranicí tolerančního pásma, poté se na horizontu měnové politiky bude pozvolna navracet směrem k cíli. Z kvalitativního pohledu se potvrzuje vyznění stávající prognózy ČNB ohledně významného protiinflačního působení domácí ekonomiky. Zároveň platí, že zdrojem inflace zůstávají ceny potravin, regulované ceny a změny nepřímých daní, vliv těchto faktorů by však měl slábnout, což se prozatím u regulovaných cen a cen potravin naplňuje ve větší než očekávané míře. Proti zpomalování inflace tak působí pouze předchozí oslabení kurzu koruny.

Tomáš Holub, ředitel sekce měnové a statistiky