Komentáře ČNB ke zveřejněným statistickým údajům o inflaci a HDP
z minulých let

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v únoru 2013

11. 03. 2013

Inflace v únoru pod prognózou ČNB

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla cenová hladina v únoru 2013 meziročně o 1,7 %. Celková meziroční inflace tak pokračovala ve zpomalování již pátý měsíc za sebou. Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, v únoru rovněž poklesla, a to na úroveň 0,9 %. Nachází se tak těsně pod dolní hranicí tolerančního pásma cíle ČNB.

V porovnání se stávající prognózou ČNB byla celková meziroční inflace v únoru o 0,3 procentního bodu nižší. Podobně jako v lednu byla odchylka od prognózy směrem dolů ovlivněna nižším než očekávaným růstem regulovaných cen v důsledku nižšího růstu cen energií spojených s bydlením (plynu a tepla pro domácnosti). Navíc se ve vývoji regulovaných cen i nadále odráží přesunutí položky deregulovaného nájemného z regulovaných cen do segmentu korigované inflace bez cen pohonných hmot. O něco pomaleji oproti prognóze v únoru meziročně vrostly i ceny potravin. Naproti tomu meziroční pokles cen v segmentu korigované inflace zůstal i v únoru v důsledku výše uvedené metodické změny nepatrně mírnější, než ČNB očekávala. Na vyšší inflaci působil méně výrazný meziroční pokles cen pohonných hmot, než ČNB předpovídala. Dopady změn nepřímých daní se pak vyvíjely v souladu s očekáváním ČNB.

Zveřejněná data signalizují mírné protiinflační riziko stávající prognózy ČNB. Podle této prognózy jsou aktuálním zdrojem inflace daňové změny a postupně se zmírňující růst cen potravin, regulovaných a dovozních cen. Vývoj domácí ekonomiky má naopak na cenový růst tlumící vliv. Podle prognózy se bude celková inflace i přes významné dopady daňových změn v letošním roce pohybovat poblíž 2% cíle ČNB, po odeznění vlivu daní klesne v příštím roce mírně pod cíl. Měnověpolitická inflace se až do konce roku 2014 bude nacházet v dolní polovině tolerančního pásma cíle.

Tomáš Holub, ředitel sekce měnové a statistiky