Komentáře ČNB ke zveřejněným statistickým údajům o inflaci a HDP
z minulých let

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o HDP za 4. čtvrtletí roku 2012

11. 03. 2013

Vývoj ekonomické aktivity ve 4. čtvrtletí loňského roku byl mírně pod prognózou ČNB

Podle dnes zveřejněného odhadu ČSÚ poklesl HDP očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy ve 4. čtvrtletí loňského roku meziročně o 1,7 %. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím bylo zaznamenáno jeho snížení o 0,2 %. Oproti stávající prognóze ČNB je vykázaná změna ekonomické aktivity v závěrečném čtvrtletí loňského roku nižší o 0,3 procentního bodu v meziročním a o 0,1 procentního bodu v mezičtvrtletním vyjádření. Rozdílná výše odchylky od predikce ČNB v meziročním versus mezičtvrtletním vyjádření je dána revizí časové řady HDP za první tři čtvrtletní loňského roku.

Odchylka vývoje HDP od prognózy směrem dolů souvisela s vývojem zahraničního obchodu, který sice nadále přispíval k vývoji ekonomické aktivity kladně, avšak v mnohem menším rozsahu, než očekávala ČNB. Bylo vykázáno výrazně nižší meziroční tempo růstu vývozu zboží a služeb, než ČNB očekávala, což ukazuje na významný dopad zpomalení zahraniční poptávky na českou ekonomiku v závěru loňského roku. Přitom podobně jako vývoz rostl v meziročním vyjádření i celkový dovoz, zatímco ČNB předpovídala, že růst dovozu bude za dynamikou vývozu výrazně zaostávat. Na výraznější útlum ekonomické aktivity oproti predikci působil i vývoj spotřeby domácností, jejíž meziroční propad byl ještě hlubší, než ČNB prognózovala. Naproti tomu v opačném směru působil znatelně mírnější než očekávaný meziroční pokles hrubé tvorby kapitálu. To bylo dáno výrazně lepším vývojem zásob, než ČNB předpokládala, zatímco dynamika fixních investic zaznamenala znatelně hlubší meziroční pokles oproti očekávání ČNB. Spotřeba vlády se pak v posledním loňském čtvrtletí meziročně zvýšila o něco více, než ČNB předpovídala.

Pro současnou prognózu ČNB představují nově zveřejněné údaje riziko směrem k poněkud hlubšímu útlumu ekonomické aktivity. Dle této prognózy vyústí celkově slabá domácí poptávka v podmínkách pokračující fiskální konsolidace při jen pozvolna oživující zahraniční poptávce v letošním roce v pokles české ekonomiky o 0,3 %. Ve druhé polovině roku 2013 však bude docházet k postupnému oživování. V příštím oce do značné míry odezní tlumící faktory z předchozích let a ekonomika vroste o cca 2 %.

Tomáš Holub, ředitel sekce měnové a statistiky