Komentáře ČNB ke zveřejněným statistickým údajům o inflaci a HDP
z minulých let

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o HDP za 3. čtvrtletí roku 2012

07. 12. 2012

Vývoj ekonomické aktivity ve 3. čtvrtletí letošního roku byl pod prognózou ČNB

Podle dnes zveřejněného odhadu ČSÚ poklesl HDP očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy ve 3. čtvrtletí letošního roku meziročně o 1,3 %. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím bylo zaznamenáno jeho snížení o 0,3 %. Oproti stávající prognóze ČNB je vykázaná změna ekonomické aktivity ve třetím čtvrtletí letošního roku nižší o 0,5 procentního bodu v meziročním i mezičtvrtletním vyjádření. Spolu s údaji o HDP za 3. čtvrtletí 2012 ČSÚ zveřejnil aktualizovanou časovou řadu čtvrtletních ukazatelů HDP za roky 2009 až 2011 navazující na revidované roční údaje zveřejněné v říjnu tohoto roku.

Odchylka vývoje HDP od prognózy směrem dolů souvisela s vývojem zahraničního obchodu, který sice nadále přispíval k vývoji ekonomické aktivity kladně, avšak v menším rozsahu, než očekávala ČNB. Přitom dynamika meziročního růstu vývozu předčila očekávání ČNB, nedošlo však k naplnění předpokladu o poklesu dovozu. Domácí poptávka se naopak dále výrazně snižovala, avšak v jejím rámci mířily odchylky od prognózy vesměs lehce směrem nahoru. Konkrétně pokles spotřeby domácností byl nepatrně menší, než ČNB očekávala. Zároveň se oproti očekáváním ČNB fiskální konsolidace neprojevila v poklesu spotřeby vlády, která ve skutečnosti meziročně stagnovala. Celkové investice rovněž propadly o něco méně, než předpovídala predikce, i když v jejich rámci se fixní investice snížily, zatímco ČNB předpokládala jejich stabilizaci.

Pro současnou prognózu ČNB představují nově zveřejněné údaje riziko směrem k hlubšímu útlumu ekonomické aktivity. Dle této prognózy vyústí v letošním roce výrazné zpomalení zahraniční poptávky a celkově utlumená domácí poptávka při pokračující fiskální konsolidaci v pokles české ekonomiky o necelé jedno procento. S výjimkou čistého vývozu dojde k poklesu všech výdajových složek. V příštím roce se při protisměrném působení pozvolného oživení zahraniční poptávky a více restriktivní fiskální politiky HDP již nepatrně zvýší.

Tomáš Holub, ředitel sekce měnové a statistiky