Komentáře ČNB ke zveřejněným statistickým údajům o inflaci a HDP
z minulých let

Komentář ČNB ke zveřejněným údajům o vývoji inflace v září 2012

09. 10. 2012

Inflace v září 2012 i nadále lehce pod prognózou ČNB

Podle dnes zveřejněných údajů vzrostla cenová hladina v září 2012 meziročně o 3,4 %. Celková meziroční inflace se tak oproti srpnu slabě zvýšila. Měnověpolitická inflace, tj. inflace očištěná o primární dopady změn nepřímých daní, se v září také lehce zvýšila, a to na 2,1 %, což znamená, že se nachází těsně nad úrovní cíle ČNB.

V porovnání se stávající prognózou ČNB byla celková meziroční inflace v září o 0,1 procentního bodu nižší. Odchylka od prognózy směrem dolů byla způsobena zejména nižší korigovanou inflací bez cen pohonných hmot, která nadále zůstává v záporných hodnotách a odráží především utlumenou domácí poptávku. Mírně nižší byl oproti prognóze též meziroční růst cen potravin a regulovaných cen. Naopak ceny pohonných hmot rostly v září meziročně znatelně rychleji, než ČNB očekávala, a významně tak zmírňovaly odchylku inflace od prognózy. Primární dopady změn nepřímých daní se pak vyvíjely v souladu s prognózou.

Zveřejněná data i nadále potvrzují vyznění stávající prognózy ČNB ohledně protiinflačního působení domácí ekonomiky. Zdrojem letošní zvýšené inflace je souběh několika jednorázových vlivů, zejména úpravy DPH, růstu cen potravin i regulovaných cen a postupného prosakování předešlého oslabení měnového kurzu do spotřebitelských cen. Podle prognózy by se celková inflace měla v důsledku zvýšení DPH pohybovat ve zbytku letošního roku mírně nad třemi procenty. Na přelomu letošního a příštího roku by celková inflace měla klesnout k cíli ČNB. Měnověpolitická inflace bude vlivem úpravy DPH po celý letošní rok znatelně nižší než inflace celková a na konci letošního roku by se měla snížit pod cíl.

Tomáš Holub, ředitel sekce měnové a statistiky