Komentáře ČNB ke zveřejněným statistickým údajům o inflaci a HDP
z minulých let